Op de afgedekte stortplaats installeerde Ivarem in 2009 zonnepanelen. © GVA

Ivarem: “Onze oude stortplaats in Lier is geen superuitstoter van methaan”

Lier -

Stortplaatsen blijken in een recent onderzoek ‘superuitstoters’ van broeikasgassen te zijn. Maar dat geldt volgens Ivarem niet voor de oude stortplaats van Lier aan de Mechelsesteenweg.

 “Onze oude stortplaats in Lier is al jarenlang een afgedekte stortplaats. Tegelijk vangen we de biogassen zoals methaan op door een gasmotor om stroom te produceren voor ons elektriciteitsnet. De productie van biogas in de afgedekte stortplaats neemt jaar na jaar af. In 2021 produceerden we er gemiddeld 30 kubieke meter biogas (waaronder methaan) per uur. Op jaarbasis onttrekken we bij Ivarem 270.000 kubieke meter stortgas en valoriseren we dat tot nieuwe elektriciteit”, verduidelijkt Ivarem-voorzitter Koen Anciaux.

“Daarnaast plaatsten we in 2009 zonnepanelen op het afgedekte stort”, vertelt woordvoerder Filip Van Assche. “Ongeveer 6% (of 200.000 kWh) van de geproduceerde elektriciteit gebruiken we voor de eigen installaties van het afvalverwerkingscentrum. De overige 94% (of 3,3 miljoen kWh) injecteren we op het openbare elektriciteitsnet. Zo zorgen we ervoor dat het oude stort toch de katalysator wordt van een duurzame toekomst.”  (cvr)

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio