©  liv

Stad Leuven gebruikt nudgingtechnieken in de strijd tegen nachtlawaai

De stad Leuven gaat in een nieuwe proefperiode nudgingtechnieken, ook wel preventieve beïnvloedingstechnieken, testen om nachtlawaai aan te pakken. Het afgelopen jaar bestudeerde de stad het nachtlawaai in de Naamsestraat, bij de Oude Markt. Op basis van die bevindingen wordt de openbare verlichting aangepast en zullen een lichtprojectie en stickers voorbijgangers aanmanen om stil te zijn.

Bron: Belga

“Nachtlawaai is vooral een probleem in straten van en naar het uitgaansgebied, de zogenaamde doortrekkersstraten. Een van die straten is de Naamsestraat en daar vinden daarom de tests plaats. We richten ons dus niet op de echte uitgaanszones zoals de Oude Markt”, legt Thomas Van Oppens uit, schepen van Studentenzaken en ICT.

Het afgelopen jaar bracht de stad de geluidsoverlast in de Naamsestraat in kaart met geluidsmeters. Die toestellen namen geen gesprekken op - dat is bij wet verboden - maar analyseerden wel alle nachtelijke geluiden. Uit de resultaten blijkt dat er het meeste nachtlawaai is op vrijdag, gevolgd door donderdag en woensdag, met de meeste geluidspieken tussen middernacht en drie uur. Dat zijn de momenten waarop mensen naar het uitgaansgebied gaan of er net van terugkeren.

“Meten is weten”

“Meten is weten en dat is ook hier het motto”, zegt Thomas Van Oppens. “Deze resultaten zijn enorm waardevol. Ze leren ons op welke dagen van de week en op welke tijdstippen onze nudgingacties het meest effect kunnen hebben. Ze tonen ook aan dat we niet alleen met de vinger moeten wijzen naar de studenten, maar dat het een breder probleem is.”

Op basis van de resultaten werkte de stad enkele nudgingtechnieken uit, die al enkele weken getest worden. “Zo dimmen of versterken we de straatverlichting bij nachtlawaai”, zegt Van Oppens. “Wanneer de geluidsmeters geluiden registreren die de grens van 77 decibel voor langer dan 2 seconden overschrijden én herkend worden als geluid dat afkomstig is van mensen, dan dimmen dan wel versterken we de openbare verlichting voor een periode van 10 minuten.” Hierbij test de stad of het donkerder maken van de straat of net extra licht creëren het meeste invloed heeft op het gedrag van luide passanten.

Verder ontwikkelden gedragsconsultants van Tabula Rasa twee andere nudges. Ter hoogte van het Zoölogisch Instituut van de KU Leuven verschijnt elke nacht tussen 23 en 5 uur een projectie op het wegdek, waarbij passanten aangemaand worden stil te zijn. Grote stickers brengen dezelfde boodschap.

De stad richt in het najaar een nieuwe, langere meetperiode in om het effect van de nudges op nachtlawaai verder te onderzoeken. De volledige testresultaten zijn pas na afloop van de volledige testperiode beschikbaar. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ondersteunt het project met 183.740 euro aan subsidies.

AVW

Vastgoed

Jobs in de regio