Themabeeld seizoenarbeid. © fredhoogervorst / hollandse hoogte

Staatssecretariaat over open brief Lierse burgemeester: “Gemeenten kunnen vanaf november optreden”

Lier -

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is verrast door de open brief van de Lierse burgemeester Rik Verwaest (N-VA). Daarin vroeg hij een sanctiekader voor seizoenarbeiders die zich niet inschrijven in vreemdelingenregister. Gemeenten kunnen volgens het kabinet wellicht vanaf november zelf optreden tegen dergelijke domiciliefraude.

Chris Van Rompaey

LEES OOK. Lierse burgemeester vraagt sanctiekader voor seizoenarbeiders die zich niet inschrijven in vreemdelingenregister

“De Vreemdelingenwet is duidelijk: ook EU-burgers die hier komen voor seizoenarbeid (maximaal negentig dagen) moeten zich binnen de tien dagen aanmelden om op hun verblijfadres ingeschreven te worden in het vreemdelingenregister. Hoewel de wet in een boete voorziet voor wie dat niet doet, blijft dat vandaag dode letter. Gemeenten die zelf een GAS-boete wilden toepassen, werden vanuit Brussel teruggefloten. Wie zich niet inschrijft, riskeert dus geen enkele sanctie”, schreef Rik Verwaest.

De Lierse burgemeester vroeg daarom aan staatssecretaris Nicole de Moor om een federaal sanctiekader voor wie de verplichte inschrijving in het vreemdelingenregister negeert. Het kabinet van de staatssecretaris laat deze krant weten dat de ministerraad op 20 mei een ontwerp van KB goedkeurde dat tegemoetkomt aan deze problematiek.”

Ambtshalve inschrijving

“Het voorziet in een regeling waarbij de gemeente kan overgaan tot ambtshalve inschrijving in het wachtregister wanneer de politie een Unieburger aantreft die al langer dan drie maanden op het grondgebied verblijft of wil verblijven. Deze teksten liggen nu bij de Raad van State voor zoals dat wettelijk gezien moet. De inwerkingtreding is voorzien in november”, meldt het kabinet.

“Over die ambtshalve inschrijving ging mijn oproep niet”, reageert burgemeester Rik Verwaest. “Mijn brief ging heel duidelijk over de mogelijkheid van het beboeten van de niet-inschrijving in het vreemdelingenregister. Dat is nog altijd onmogelijk, omdat een aantal rechtbanken in het verleden de rondzendbrief van 2016 onverenigbaar verklaarden met de principes van vrij verkeer van goederen.”

Omgekeerde wereld

“Ambtshalve inschrijving helpt een beetje, maar blijft de omgekeerde wereld. Want vooraleer wij ambtshalve kunnen inschrijven moeten we eerst al kunnen vaststellen en bewijzen dat de persoon in kwestie hier verblijft. Dat betekent dus dat we woonstcontroles moeten uitvoeren, nummerplaten controleren ... Om een voldoende hoge pakkans te verkrijgen voor seizoenarbeiders die hier slechts enkele maanden verblijven, zou je dat volcontinu moeten doen met de politie, en die mogelijkheid heeft geen enkele gemeente.”

“Een eenvoudige en onmiddellijk te innen GAS-boete bij vaststelling van niet-inschrijving is dus het nuttigste, snelste en bruikbaarste instrument voor een gemeentebestuur en politie om aan de seizoenarbeiders een duidelijk signaal te geven en hen te motiveren zélf zich te komen inschrijven”, besluit Rik Verwaest. (cvr)

MEER OVER Lier

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio