Het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten: deze wielertoerist mag hier niet zo snel rijden als de toprenner waarvan hij het truitje draagt: Wout Van Aert. Al hoeft hij geen boete te verwachten wanneer hij wel sneller dan 30 km per uur zou trappen. © JAA

Minister Lydia Peeters zet aan tot ‘hoffelijkheid’ en ’max 30 km per uur’ op jaagpad: politie controleert niet

Schoten -

De snelheidslimiet van 30 km per uur voor de jaagpaden langs is niet nieuw, maar wordt met de sensibiliseringsactie ‘Hoffelijk rijden = veilig rijden’ nog eens in de verf gezet door minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De lokale politie van Schoten is voorlopig niet van plan om al te snelle fietsers langs de kanalen te flitsen.

Jan Auman

Langs bevaarbare waterwegen strekken zich in Vlaanderen bijna 2000 km jaagpaden en dijkwegen uit. Een jaagpad is in essentie een dienstweg, al dan niet verhard, voor het beheer en onderhoud van de waterwegen. Het is dus geen gewoon fietspad, maar fietsers, wandelaars, rolschaatsers… mogen er wel gebruik van maken en doen dat ook steeds vaker.

“De toename van het aantal jaagpadgebruikers en het verschil in onderlinge snelheid houden een risico op ongevallen in. Daarom lanceer ik de sensibiliseringsactie ‘Hoffelijk rijden = veilig rijden’ op de jaagpaden. We benadrukken ook de snelheidslimiet van 30 km/u die geldt op alle jaagpaden. De snelheidslimiet bestaat al een hele tijd, maar door deze signalisatie op onze Vlaamse jaagpaden aan te brengen, hoop ik dat iedere gebruiker, van dienstvoertuigen en vergunninghouders tot fietsers, zich hiervan bewust wordt”, zegt minister Lydia Peeters.

Minister Lydia Peeters brengt de nieuwe wegmarkering aan op ene jaagpad in Limburg. Ze verschijnen nu overal op het netwerk van 2000 km langs Vlaamse rivieren en kanalen. © De Vlaamse Waterweg

Ieder jaar gebeuren er zo’n twintig geregistreerde ongevallen op de Vlaamse jaagpaden. In juni was er nog het veelbesproken dodelijk fietsongeval langs het Albertkanaal in Oelegem. Minister Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, nam daarom in Limburg de verfspuit in de hand om rijdende jaagpadgebruikers aan te sporen tot hoffelijkheid voor andere gebruikers. De slogan verscheen intussen op heel wat andere jaagpaden. Ook in Schoten, dat langs het kanaal Dessel-Schoten en het Albertkanaal over heel wat jaagpaden beschikt die steeds intens gebruikt worden.

Geen snelheidscontroles

De politie van Schoten gaat niet meteen controleren op de door de minister gepropageerde snelheidslimiet van 30 km per uur. “De nieuwe campagne doet beroep op de hoffelijkheid van de gebruikers van het jaagpad, maar brengt geen signalisatie met verkeersborden aan die de snelheidsbeperking duidelijk maken”, argumenteert de Schotense korpschef Jack Vissers.

“De Vlaamse Waterweg wil die signalisatie niet aanbrengen ondanks eerder overleg. Volgens de wegbeheerder wordt de gebruiker van het jaagpad veronderstelt zelf te weten wat de snelheidslimieten zijn: 30 km/u op het jaagpad en 10 km/u binnen de bebouwde kom.”

Vissers verwijst verder naar het ontbreken van de snelheidsbeperking in de wegcode. “Er wordt alleen melding van gemaakt in bijzondere wetgeving: de wet op de scheepvaart. Dat de visie en vervolgingsbereidheid bij het parket onduidelijk zijn, is nog een reden waarom de politie geen snelheidscamera’s opstelt langs de jaagpaden. “

“In Schoten stelden we trouwens geen ongevallen, noch hinder vast op de jaagpaden”, aldus Vissers. “Als politiezone zijn wij er wel aanwezig met fiets- en wijkteam voor algemeen toezicht. Zo waren er al acties over toegespitst op bromfietsen (klasse A mag, klasse B en motorfiets mogen niet), het gebruik van steps, …”

Korpschef Jack Vissers op de racefiets voor ‘zijn’ politiebureau van Schoten, in het shirt van de Scheldeprijs. © JAA

Wielertoeristen en speedpedelecs

De Schotense korpschef voegt er nog een persoonlijke noot aan toe. “Het lijkt mij dat speedpedelecs hun plaats hebben gevonden en zich ook aangepast hebben aan andere weggebruikers. Die gebruikers rijden overwegend met gematigde snelheid en halen zelden of nooit de piek van 45 km per uur, die technisch mogelijk is.”

En dan zijn er nog de ‘rappe’ wielertoeristen. Jack Vissers is zelf ook een fervent wielerliefhebber. Hij organiseert in Schoten ieder jaar trouwens de Scheldeprijs, de oudste Vlaamse wielerklassieker. De afstand tussen zijn woonplaats Gooreind en het politiebureau in Schoten legt hij vaak per fiets af. Op z’n racefiets besluit hij: “Laat ons samen genieten van het jaagpad op hoffelijke wijze. Dit kan er enkel toe bijdragen dat we vaker de fiets zullen nemen voor onze verplaatsingen, zowel voor het werk als onze ontspanning.” (jaa)

Minister Lydia Peeters met Chris Danckaerts, grote baas van De Vlaamse Waterweg en als dusdanig beheerder van de jaagpaden in Vlaanderen./ © De Vlaamse Waterweg

Deze fietsers gedragen zich alvast hoffelijk. © JAA

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio