Rik Verwaest op een archiefbeeld: “Ook voor onze politie is correcte registratie in het vreemdelingenregister belangrijk.” © Chris Van Rompaey

Lierse burgemeester vraagt sanctiekader voor seizoenarbeiders die zich niet inschrijven in vreemdelingenregister

Lier, Koningshooikt -

Seizoenarbeiders die zich niet inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente waar ze verblijven, riskeren geen enkele sanctie. De Lierse burgemeester Rik Verwaest (N-VA) vindt dat dit moet veranderen en schreef hierover een brief naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

Chris Van Rompaey

“Als bestuurder van een gemeente met heel wat seizoenarbeiders trek ik aan de alarmbel. De Vreemdelingenwet is duidelijk: ook EU-burgers die hier komen voor seizoenarbeid (maximaal negentig dagen) moeten zich binnen de tien dagen aanmelden om op hun verblijfsadres ingeschreven te worden in het vreemdelingenregister. Hoewel de wet in een boete voorziet voor wie dat niet doet, blijft dat vandaag dode letter”, stelt burgemeester Rik Verwaest.

“De rondzendbrief van de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Theo Francken, red.) van 2016 hierover sneuvelde in de rechtbank. Gemeenten die zelf een GAS-boete wilden toepassen, werden vanuit Brussel teruggefloten. Wie zich niet inschrijft, riskeert dus geen enkele sanctie. Het resultaat op het terrein kennen we helaas. In Lier verblijven nu heel wat mensen die hier legaal werken, maar weigeren zich te registreren. Bij een controle op acht panden in onze deelgemeente Koningshooikt vonden we in de helft ervan meerdere personen zonder inschrijving.”

Huisjesmelkers

“Dat is in de eerste plaats gevaarlijk voor de seizoenarbeiders zelf. Als niet alle bewoners van een pand bekend zijn, merkt de gemeente niet op dat het pand overbewoond wordt. Zo krijgen huisjesmelkers vrij spel. Bij brand of ontploffing, zoals begin dit jaar in Turnhout, is het bovendien cruciaal dat hulpdiensten precies weten hoeveel personen er wonen. Hetzelfde geldt voor economische uitbuiting, zoals schrijnend bleek op de Borealiswerf in Antwerpen. Zonder inschrijving in het lokale register blijven deze mensen buiten het werfterrein onvindbaar voor de inspectiediensten”, aldus Rik Verwaest.

“Ook voor onze politie is correcte registratie in het vreemdelingenregister belangrijk. Wie zich niet inschrijft, ontsnapt aan de verplichte controle van de Sociale Zekerheid of de Algemene Nationale Gegevensbank. Zo kunnen personen met inreisverbod, eerdere uitwijzingen of zelfs een lopend opsporingsbevel in andere landen hier ongestoord verblijven en werken.”

Overlast

Tenslotte benadrukt Rik Verwaest in zijn open brief de samenlevingsproblemen die hierdoor ontstaan. “Al jaren merken we problemen op als sluikstorten, wildparkeren, overbewoning of andere overlast bij een deel van de seizoenarbeiders. Maar zonder inschrijving in het vreemdelingenregister kunnen we niet efficiënt sensibiliseren of handhaven.”

Om alle genoemde redenen vraagt de Lierse burgemeester om een federaal sanctiekader voor wie de verplichte inschrijving in het vreemdelingenregister negeert. “Als de hogere overheid ons hier niet in kan tegemoetkomen, zie ik geen andere mogelijkheid dan zelf gemeentelijke boetes in te voeren, met alle juridische gevolgen van dien.”

MEER OVER Lier

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio