Verslagen uit informele gesprekken tussen Borsbeek en Antwerpen over de fusie zijn er niet. © Filip Spoelders

Departement Binnenlandse Zaken is duidelijk: documenten uit informeel overleg vallen onder openbaarheid van bestuur

Borsbeek -

Een dispuut tussen de gemeente Borsbeek en Burgers voor Borsbeek over het al dan niet verplicht openbaar maken van documenten in verband met overlegmomenten rond de fusie met de stad Antwerpen, haalt een verrassend item naar boven. Ook documenten uit informele overlegmomenten vallen onder de openbaarheid van bestuur.

Filip Spoelders

Burgers voor Borsbeek stapte naar het Departement Kanselarij & Binnenlandse Zaken van de Vlaamse overheid om onder andere inzage te krijgen in verslagen uit informele gesprekken tussen de gemeente en de stad. Borsbeek gaf aan dat deze documenten er helemaal niet zijn en dat ze sowieso niet onder de openbaarheid van bestuur vallen.

Dit spreekt het beroepsorgaan van het departement nu tegen. Documenten, ongeacht de drager, met betrekking tot informele overlegmomenten vallen onder de openbaarheid van bestuur. Een punt uit het Bestuursdecreet waar gemeentebesturen zeker aan moeten denken.

Ongegrond

Het beroep van Burgers voor Borsbeek werd uiteindelijk ongegrond verklaard omdat de gevraagde informele documenten niet bestaan.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio