Geen nieuwe maatregelen om water te besparen ondanks aanhoudende droogte: “Situatie is ernstig, maar onder controle”. © Het Nieuwsblad

Geen nieuwe maatregelen om water te besparen ondanks aanhoudende droogte

Er komen voorlopig geen nieuwe maatregelen om water te besparen. Dat heeft de droogtecommissie beslist op haar wekelijkse vergadering. “De situatie is wel degelijk ernstig, maar we blijven in code oranje”, aldus Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

gjs

Het is al een hele tijd kurkdroog in ons land en het ziet er niet naar uit dat daar de komende dagen en zelfs weken verandering in komt. Er werd dan ook met argusogen gekeken naar de wekelijkse vergadering van de droogtecommissie. Daar zou bekeken worden of nieuwe maatregelen, zoals een verbod om privézwembaden te vullen en auto’s te wassen, nodig zijn.

Geen nieuwe maatregelen

Volgens de commissie zijn bijkomende maatregelen op dit moment niet nodig. De enige maatregelen om water te besparen die op dit moment van kracht zijn en blijven, zijn tijdelijke onttrekkingsverboden op alle onbevaarbare waterlopen. “We zijn beter voorbereid tegen de droogte dan een paar jaar geleden. We hebben meer cijfers voorhanden, er is een afwegingskader, een strategisch plan rond de watervoorraad en er worden tal van acties uitgevoerd via de Blue Deal van minister Demir”, vertelt VMM-woordvoerster Katrien Smet. “Dat werpt zijn vruchten af, maar de situatie is ernstig en we moeten zeker spaarzaam blijven omgaan met het water dat we hebben.”

Volgende week, op donderdag 18 augustus, komt de Droogtecommissie wel opnieuw bij elkaar. Die bestaat uit de gouverneurs, een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen, een vertegenwoordiger van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de waterbeheerders, namelijk vertegenwoordigers van de VMM, De Vlaamse Waterweg, de provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen. De commissie zal vanaf dan wekelijks samenkomen om de situatie te bespreken.

Voldoende drinkwater

De VMM benadrukt verder dat er momenteel nog voldoende voorraad drinkwater is en er geen problemen met de productie zijn, maar roept uitdrukkelijk op om er spaarzaam mee om te gaan. “Iedereen moet creatief zijn om water te besparen, ook steden en gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie nemen. We weten niet hoe lang de droogte nog zal aanhouden”, aldus Katrien Smet.

In de droogtecommissie zitten de waterbeheerders, één vertegenwoordiger van De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieu Maatschappij, de provincies, de steden en gemeenten, de polders en wateringen. Er zit ook een vertegenwoordiger bij van de drinkwatermaatschappijen en een vertegenwoordiger van waterzuiveraar Aquafin. Volgende week komen ze opnieuw samen om de situatie opnieuw te evalueren.

Vastgoed

Jobs in de regio