© ATV

Zwaaikom Albertkanaal wordt megareservoir: “Goed voor drie tot vier miljard liter drinkwater”

Oelegem/Ranst -

De zwaaikom langs het Albertkanaal in Oelegem wordt niet ontwikkeld als bedrijventerrein maar krijgt een nieuwe toekomst als gigantisch spaarbekken voor drinkwater. Dat heeft minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist. Er kan voor drie tot vier miljard liter water wordt opgeslagen voor de Antwerpse drinkwaterproductie. “Via deze Blue Deal maken we bewust ruimte voor water om onze strategische reserves te versterken bij toekomstige langere perioden van droogte”, aldus Demir. Ze herhaalt dat er momenteel geen tekort is aan drinkwater.

Jan Auman

Een spaarbekken heeft twee functies. In eerste plaats zorgt het voor een natuurlijke, eerste zuivering van het ruw water uit het Albertkanaal. In kader van de aanhoudende droogteperiodes is echter vooral de tweede functie van belang: het water in het spaarbekken dient als strategische reserve. Drinkwatermaatschappij Water-link heeft in de regio reeds drie spaarbekkens in dienst met een totale inhoud van meer dan 7 miljoen kubieke meter. Door de realisatie van een nieuw spaarbekken beoogt men een bijkomend opslagvolume van drie tot vier miljoen kubieke meter water op een oppervlakte van ongeveer 25ha.

“Tijdens de nattere periodes van het jaar stroomt er genoeg water door de Maas en het Albertkanaal richting zee. Maar door de klimaatverandering dalen de debieten sterk en gedurende langere periodes. Met dit bijkomend spaarbekken kunnen we een deel van het water uit nattere periodes op slaan om te gebruiken tijdens de droge zomermaanden.”, aldus Demir.

De zwaaikom is voorlopig vooral het terrein voor jet skiërs, die er op racen, en wielertoeristen, die er in groten getale passeren. © RR

Duwvaartkanaal

De idee is om het nieuwe spaarbekken te ontwikkelen aan de aanzet van het voormalige nooit verder uitgegraven Duwvaartkanaal. De zwaaikom vormt vandaag het begin van de Antitankgracht. Vlaanderen had lange tijd plannen om dit stuk waterloop te dempen en het samen met de omliggende gronden om te vormen tot industriegebied.

Van dat plan ziet Demir nu onherroepelijk af wegens gebrekkige ontsluiting, impact op de omliggende natuur én omdat er in het kader van de Blue Deal nieuwe prioriteiten zijn. De ligging is immers ideaal voor een nieuw waterbekken door de nabijheid van het reeds operationele spaarbekken van Broechem en het Water-Link-productiecentrum in Oelegem. Met het nieuwe spaarbekken zou zo op een kostenefficiënte manier de leveringszekerheid verhoogd kunnen worden. De Vlaamse regering schaarde zich enkele weken geleden unaniem achter het voorstel van Demir.

Natuur

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van het spaarbekken wordt ingezet op een maximale integratie in de omgeving en omringende natuur. Naast het spaarbekken ligt immers een belangrijk beschermd Natura 2000-gebied. Dat is samen met de haast onmogelijke ontsluiting van het terrein de reden waarom een bedrijventerrein op die plaats geen optie meer was.

Met behulp van duurzame technieken zoals natuurlijke beplanting van de oever, zal het spaarbekken de habitat van lokale waterfauna en flora versterken. “Dit zal ervoor zorgen dat het spaarbekken niet enkel een kostenefficiënte, maar eveneens een ecologisch verantwoorde oplossing biedt voor de droogte”, meent Demir.

De minister start nu een planningsproces op voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) dat dit mogelijk moet maken. Vorig jaar sprak Franky Cosaert, ceo van Water-Link, de ambitie uit om al in 2023 te kunnen starten met de ombouw van zwaaikom tot drinkwaterreservoir. In dat geval zou het spaarbekken in 2028 operationeel kunnen zijn.

Franky Cosaert, CEO van Water-Link, toekomstig beheerder van het spaarbekken in Oelegem.

Momenteel geen drinkwatertekort

De drinkwatermaatschappijen laten intussen weten dat ook ondanks de huidige droogte de drinkwaterbevoorrading niet in het gedrang lijkt te komen, maar ze houden de vinger aan de pols. Maandag komt het droogteoverleg opnieuw samen voor een stand van zaken. Voorlopig ligt het probleem niet bij de drinkwatervoorraad, maar bij de stand van de waterlopen.

De Vlaamse waterbedrijven hebben de voorbije jaren heel wat inspanningen om langdurige periodes van droogte te overbruggen. Dat doen ze door in te zetten op duurzame productie-, distributie- en opslagtechnieken waarbij ze het evenwicht tussen vraag en aanbod bewaken. Zo wordt aan de kust brak water gezuiverd tot drinkwater. Belangrijke investeringen in infrastructuur zorgen daarnaast voor een betere verbinding tussen de distributienetten van verschillende waterbedrijven.

Luchtbeeld met onderaan het spaarbekken van Broechem en bovenaan de huidige zwaaikom van Oelegem. Tussen beide ligt het Albertkanaal. Je herkent ook de E34 en E313. © RR

Vastgoed

Jobs in de regio