775.000 Belgische gezinnen kregen hun verwarmingspremie nog niet: zo kan je 100 euro waar je recht op hebt toch innen

Eén van de maatregelen van de federale regering om de hoge energieprijzen mee te verzachten, was het uitreiken van een eenmalige energiebonus van 100 euro. Alleen: zo’n 775.000 Belgische gezinnen, of 15 procent van alle rechthebbenden, zullen die bonus niet automatisch krijgen. Zo los je het op.

jdg

In het voorjaar besliste de federale regering nog dat elk huishouden een eenmalige premie kon krijgen. De zogenoemde verwarmingspremie van 100 euro zou automatisch verrekend worden op je energiefactuur. De maatregel maakte deel uit van een breder pakket van ingrepen. Zo is de btw op elektriciteit en gas verlaagd naar 6 procent en is er ook voor mensen die verwarmen met stookolie een premie van 120 euro voorzien.

Vandaag blijkt dat die 100 euro in heel wat gevallen nog niet is uitbetaald, terwijl dat eigenlijk voor augustus in orde moest zijn. “Daar zijn een aantal factoren die meespelen”, zegt Lien Meurisse, woordvoerster van de FOD Economie. “We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen. De gegevens van de energiemaatschappij wordt dan aan databanken gekoppeld. Maar zodra een naam of straat verkeerd beschreven is, kan de betaling niet doorgaan. Sommige mensen vullen bijvoorbeeld niet hun officiële naam in als klant bij hun energieleverancier. Wel, dan komt dat niet overeen met ons register en kan de betaling niet doorgaan.”

Daarnaast is het ook mogelijk dat de creditnota van je energieleverancier wat vertraging heeft. “In de meeste gevallen zie je op je factuur die 100 euro verrekend staan. Maar soms kan het dat je geen afrekening meer krijgt omdat je ze al betaald hebt. Dan krijg je een creditnota en zal de storting spoedig volgen.”

Dat zorgt ervoor dat in totaal liefst 15% van wie er recht op had - zo’n 775.000 gezinnen - die 100 euro nog niet gezien heeft. Hoe los je dat nu op? “Op onze website hebben we een specifiek document opgesteld waarmee je kan checken of je recht hebt op de premie én waarmee je het ook kan aanvragen. Er is ook extra personeel aangeworven om dit aan te pakken. Wil je het liever niet online doen, dan kan je daar ook de formulieren downloaden en op de post doen. Op het nummer 0800/120.33 kan je de nodige documenten ook gratis opvragen. Je hoeft ons dat trouwens niet aangetekend te versturen. Een gewone brief volstaat.”

Vastgoed

Jobs in de regio