Met hun koddige uniformpjes en hun muzikale talent wist de kleuterfanfare De Lustige Muzikantjes uit Geel-Holven eind jaren vijftig het hele land te vertederen. 

Met hun koddige uniformpjes en hun muzikale talent wist de kleuterfanfare De Lustige Muzikantjes uit Geel-Holven eind jaren vijftig het hele land te vertederen. © RR

Geelse historici zoeken levende leden kleuterfanfare De Lustige Muzikantjes

Geel -

In het schooljaar 1956-1957 was een groep van een vijftigtal vijfjarige Geelse kleuters even wereldberoemd in Vlaanderen. Als De Lustige Muzikantjes paradeerde deze kleuterfanfare door het hele land. Het Geels Geschiedkundig Genootschap (GGG) is volop op zoek naar leden van de bijzondere muziekgroep.

Hans Otten

Het Geels Geschiedkundig Genootschap is in volle voorbereiding van het 56ste jaarboek vol lokale historie dat eind dit jaar moet verschijnen. Om een gepland artikel over De Lustige Muzikantjes te vervolledigen, wil het genootschap graag nog levende leden van dit hoogst opmerkelijke muziekgezelschap spreken. Want het ging in feite om een orkestje dat uitsluitend bestond uit vijf- en zesjarigen uit de derde kleuterklas van de basisschool in parochie Holven.

Juffrouw Milia Belmans met haar befaamde kleuterorkest. 

Juffrouw Milia Belmans met haar befaamde kleuterorkest. ©  RR

De muzikaal getalenteerde kleuterjuf Milia Belmans zong met haar kleuters heel wat af. Daarbij begeleiddende kinderen zichzelf op trommel, tamboerijn en belletjes, en later zelfs heuse klaroenen op kindermaat. Was het de bedoeling van de juf om de jongetjes vooral plezier te laten beleven aan het samen musiceren, dan kende een demonstratie van hun muzikale talent tijdens een parochiefeest eind 1956 ongeziene gevolgen. Iedereen wilde deze aandoenlijke fanfare aanschouwen.

Door het Vlaamse land

“In dat schooljaar 1956-1957 groeide de populariteit van dit kleuterorkest in heel korte tijd enorm”, vertelt Karel Swolfs van het GGG. “Binnen de kortste keren werden ze in heel Vlaanderen gevraagd om op te treden en hun verhaal stond in alle kranten en weekbladen. Hun ouders vonden het toen kennelijk normaal dat hun kroost om de haverklap in een bus naar een optreden vertrok. Meer nog, ze hielpen zelfs zoveel mogelijk mee om het succes nog te doen groeien.”

De Lustige Muzikantjes werden vaak aangekondigd als ‘de show der wonderkinderen’.

De Lustige Muzikantjes werden vaak aangekondigd als ‘de show der wonderkinderen’. © RR

Zo hadden enkele handige ouders 46 parade-uniformpjes gemaakt uit oude toga’s van pastoors, afgewerkt met een wit overhemdje, vlinderdasje en muts in Schotse ruit. Zo brachten ze muziek, zongen liederen en marcheerden parmantig in het rond. “Hun repertoire was intussen tot twaalf nummers uitgegroeid”, schrijft wijlen Ludo Vansant in zijn boek ‘Over de Bocht en Holven’ (1985). “Na de ouverture op de Harry Janossuite brachten de vier klaroenblazertjes steevast de groet Ten Velde. Ook de Victoriamars, de Parade der Tinnen Soldaatjes, de Trompetpolka, Klein Soldaatje, Groot Soldaatje en de Tirolerknapentanz stonden op het programma.”

In elf landen

Zelfs de nationale televisie maakte een reportage over De Lustige Muzikantjes, die via Eurovisie in elf Europese landen te bekijken was. Het grote avontuur was echter even snel afgelopen als het begon. Toen de concerten van De Lustige Muzikantjes al snel geld begonnen op te brengen, droomde de toenmalige pastoor luidop van de bouw van een nieuwe kerk in Holven. Dat de kleuterfanfare op die manier gecommercialiseerd zou worden, zagen noch juffrouw Belmans, noch de ouders zitten. Op 8 december 1957 -amper een jaar na het concert dat De Lustige Muzikantjes als een vuurpijl had gelanceerd- traden de 46 kleuters voor het allerlaatst op.

Voor de kleuters werden niet alleen kostuumpjes, maar ook instrumenten op maat gemaakt.

Voor de kleuters werden niet alleen kostuumpjes, maar ook instrumenten op maat gemaakt. © RR

“Juffrouw Belmans heeft over die periode zelf veel foto’s en krantenknipsels bijgehouden in een dik boek, dat ze na haar dood aan de voormalige schooldirecteur Patrick Engelen (van basisschool De Regenboog in Holven, red.) heeft nagelaten. Die informatie hebben we allemaal gedigitaliseerd, maar we zouden die heel graag aanvullen met getuigenissen van nog levende Lustige Muzikantjes. Daarom organiseren we op 5 september om 14u een bijeenkomst aan de kerk van Holven in de Kapelstraat. We hopen dat er zoveel mogelijk toenmalig leden verzamelen en hun verhaal willen vertellen.”

0495-18.57.66, karel.swolfs@telenet.be

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio