Schepen Alex Goethals zit nog met veel vragen rond het bodemsaneringsproject ter hoogte van wasserij De Fontein in Ruisbroek. 

Schepen Alex Goethals zit nog met veel vragen rond het bodemsaneringsproject ter hoogte van wasserij De Fontein in Ruisbroek. © rr, Joris Herregods

Veel vragen omtrent bodemsaneringsproject ter hoogte van wasserij De Fontein in Ruisbroek

Ruisbroek -

Afvalstoffenmaatschappij OVAM bracht de voorbije week het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands op de hoogte dat er saneringswerken gepland worden in de Sint-Katharinastraat in Ruisbroek. Het gaat om een bodemverontreiniging ter hoogte van wasserij De Fontein, die in 2019 aan het licht kwam tijdens rioleringswerken in die straat. “Buiten de brief met de kennisgeving hebben we nog geen bijkomende info ontvangen”, vertelt schepen van Milieu en Klimaat, Alex Goethals (CD&V).

Ward Bosmans

Tijdens de grondbemaling die gepaard ging met de rioleringswerken in de Sint-Katharinastraat in 2019 werd ter hoogte van de gebouwen van de voormalige wasserij en droogkuis De Fontein minerale oliën en vluchtige chloorkoolstofwaterstoffen (VOCL) gevonden in de bodem. Het gaat om een historische vervuiling. OVAM startte een onderzoek op, dat omwille van de complexiteit van de materie heel wat tijd in beslag nam. Ook drinkwatermaatschappij Pidpa deed de afgelopen tijd verschillende staalnames om voor de omwonenden alle risico‘s te kunnen uitsluiten.

De voorbije week werd de gemeente Puurs-Sint-Amands in kennis gesteld door OVAM dat de saneringswerken in de Sint Katharinastraat gepland worden. “Die werken zouden in totaal ongeveer 2,5 jaar duren. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen de eigenaar van wasserij De Fontein en anderzijds Vlabotex en OVAM. Ook de eigenaars van de verschillende percelen in de Sint-Katharinastraat, de Gebroeders Aertslaan en de Dr. F. De Wachterlaan, waar de sanering zal plaatsvinden, werden op de hoogte gebracht”, zegt schepen van Milieu en Klimaat, Alex Goethals (CD&V).

“Uiteraard zitten we als gemeentebestuur nog met tal van vragen. We weten bijvoorbeeld nog niet wanneer de werken zouden starten en wat de precieze locaties zijn op het openbaar domein waar er peilbuizen en injectiefilters komen”, vertelt de schepen. “Zal er hiervoor hinder voor het verkeer zijn of moet er tijdens de werken een stuk van de weg worden afgesloten? Voorlopig is het nog koffiedik kijken, want buiten de brief met de kennisgeving hebben we nog geen bijkomende info over dit bodemsaneringsproject ontvangen van de OVAM.”

Sanering

Volgens woordvoerder Jan Verheyen speelt OVAM in dit dossier de rol van toezichthoudende overheid. “Het gaat om een oude droogkuis. De verontreiniging die is vastgesteld betreft minerale oliën en solventen. De eigenaar van de droogkuis heeft zich aangesloten bij Vlabotex, een solidariteitsfonds voor de sector. De sanering zal daarom ook door Vlabotex en niet door OVAM gebeuren. Op dit moment loopt er nog een openbaar onderzoek van 30 dagen. Daarna volgt er een uitspraak. We verwachten ten vroegste een goedkeuring rond eind oktober. Daarna is het aan Vlabotex om te bepalen wanneer ze daadwerkelijk aan de slag gaan.”

Volgens Jan Verheyen van de OVAM wordt wellicht een deel van de bodem ontgraven en worden er afbraakproducten in de bodem ingebracht. Pidpa blijft de kwaliteit van het grondwater monitoren tijdens die periode. De gemeente heeft naast de eventuele bezwaren van omwonenden ook de kans om voor 20 september een advies te formuleren aan de OVAM.

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio