Deze Oekraiense dame stapt toch even van haar fiets als ze langs het moordstrookje naar de Aldi in Sint-Antonius (Zoersel) gaat. 

Deze Oekraiense dame stapt toch even van haar fiets als ze langs het moordstrookje naar de Aldi in Sint-Antonius (Zoersel) gaat. ©  kma

Opvallend pleidooi heemkundige: bescherm moordstrookje als dorpsgezicht of landschap

Zoersel, Malle -

Naar aanleiding van het artikel waarin Katrien Schryvers (CD&V) aanklaagt dat er weinig schot zit in het dossier van een veilig fietspad langs de N12 tussen Malle en Sint-Antonius, roept Patrick Anthoni op om de laatste moordstrookjes langs oude steenwegen te beschermen als bouwkundig erfgoed. Let op: de heemkundige uit Schilde is niet tegen de komst van een veilig fietspad, maar liefst met behoud van het historisch fietspad, als getuigenis aan de tijd toen de oude steenwegen nog volledig in functie van Koning Auto werden ontworpen.

Kristin Matthyssen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) klaagde twee weken geleden aan dat er sinds 2013 slechts 75 van de 216 noodzakelijke grondverwervingen voor de aanleg van een veilig fietspad langs de N12 tussen Westmalle en Sint-Antonius zijn gebeurd. De voorbije zeventien maanden werden er maar zestien bijkomende akkoorden gesloten. Ze vreest dat het aan deze slakkengang nog jarenlang kan duren.

Een bromfietster op het historisch fietspad in Sint-Antonius. 

Een bromfietster op het historisch fietspad in Sint-Antonius. ©  kma

Laatstestukje origineel fietspad

Het lezen van het artikel over het voorzien van een nieuw fietspad aan de beide zijden van deze 250 jaar oude steenweg stemt Patrick Anthoni, heemkundige uit Schilde, wat ongerust. “Op grote delen van deze nationale weg is ook het wegdek voor de auto’s al vernieuwd en dat zal dan ongetwijfeld ook gebeuren op dit stuk tussen Sint-Antonius-Zoersel en Westmalle. Hierdoor dreigt dus het laatste stukje van het originele fietspad te verdwijnen op deze 42 kilometer lange weg tussen Antwerpen en Turnhout en dat zou toch wel bijzonder jammer zijn, historisch bekeken”, vindt Anthoni.

Ter hoogte van Westmalle. 

Ter hoogte van Westmalle. ©  kma

“Er werden de voorbije decennia allerlei bouwwerken beschermd en geklasseerd door de overheid. Ook bouwwerken waarbij het voor de man in de straat niet altijd duidelijk is wat daar zo bijzonder of mooi aan zou zijn. De criteria hiervoor zijn ook niet altijd even duidelijk voor leken. Iets wat ik volkomen begrijp. Er worden echter wel kasseistroken beschermd en terecht, evenals oude ‘Trage Wegen’ die in ere worden hersteld en opnieuw beter toegankelijk worden gemaakt en via allerlei kanalen worden gepromoot. In 2018 werd ‘moordstrookje’ tot het woord van het jaar gekozen en dat is nu al onmiskenbaar een blijver in onze woordenschat. Maar wat hebben we nog aan het woord moordstrookje als er straks nergens nog moordstrookjes te zien zijn? Dat zou toch wel bijzonder jammer zijn”, betoogt de heemkundige.

De N12 in Westmalle. 

De N12 in Westmalle. © kma

Vandaar zijn voorstel dat iedereen eens buiten de hokjes zou denken door mee het voorstel te steunen om deze oude fietspaden te vrijwaren van verdwijning door ze te beschermen als dorpsgezicht of landschap. “De hoogste klassering als monument is mijn inziens te hoog gegrepen en zal waarschijnlijk verworpen worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Na deze bescherming moeten er dan ook wel de nodige infoborden geplaatst worden hoe dit type van fietspaden is aangelegd in de jaren 60 en 70 gekaderd in het toenmalige verkeersbeleid dat volledig op maat van de auto was ontworpen. Een periode waarin niemand had verwacht dat een ouderwets en voorbijgestreefd vervoermiddel als de fiets opnieuw zoveel gebruikers zou kennen. Uiteraard verzet ik mij in deze niet in de aanleg van een nieuw fietspad achter de bestaande bomenrij zolang het originele tracé maar behouden blijft.”

 

 ©  kma

Patrick Anthoni wil eerstdaags zijn collega-heemkundigen uit Zoersel en Malle contacteren om hen warm te maken om dit historisch waardevolle project mee te ondersteunen.

Na het verschijnen van het artikel over de trage onteigeningen bereikte ons ook een reactie van een buurtbewoner, die niet begrijpt dat er zo veel geld in de aanleg van een fietspad wordt gestopt, terwijl er parallel langs de N12 langs de Jagersweg en verder door naast de Abdij der Trappisten een veilig alternatief is waarbij je te midden van de natuur kan trappen in plaats van in de stank van de auto’s.

Ook een moordstrookje,langs de N14 in Massenhoven, dat normaal binnen enkele jaren verdwenen is.

Ook een moordstrookje,langs de N14 in Massenhoven, dat normaal binnen enkele jaren verdwenen is. © kma

Vastgoed

Jobs in de regio