© atv

Stadsbestuur op vingers getikt rond Handelsbeurs

Antwerpen -

De Raad voor Vergunningsbetwistingen tikt het Antwerpse stadsbestuur op de vingers rond de Handels- en Schippersbeurs. Volgens de Raad liet de stad het na om te onderzoeken of er al dan niet een stedenbouwkundige vergunning nodig was en ging het te snel akkoord met een melding. Het gevolg is een schorsing.

Sacha Van Wiele

De Handelsbeurs biedt onderdak aan evenementen. In de Schippersbeurs is een restaurant gevestigd. Aan heel het complex kwam een ondergrondse parking. Nog voor de opening was er in de buurt ongerustheid over overlast. Dit leidde tot een reeks juridische procedures. Het huidige arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is er één van.

De Raad had de eerdere omgevingsvergunning aan de uitbater in maart 2021 geschorst. Naargelang het type van activiteiten moet een exploitant een vergunning aanvragen. Als de activiteiten weinig impact hebben op de buurt, dan is een melding bij het lokale bestuur voldoende, in dit geval de stad Antwerpen. De uitbater van de Handels- en Schippersbeurs koos na de schorsing van de omgevingsvergunning voor deze lichtere meldingsprocedure.

Motivatie

Alleen hoort zo’n melding ook te worden onderzocht, maar volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen deed de stad dit onvoldoende en nam het zonder de nodige motivatie er akte van.

“De Raad oordeelt dat de stad Antwerpen op het eerste gezicht nagelaten heeft om te onderzoeken of er vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen noodzakelijk zijn”, aldus de Raad in een mededeling.

In het arrest van de Raad wordt de aktename door de stad Antwerpen nu geschorst. Dit is geen vernietiging, want die procedure loopt nog.

Of dit arrest nu direct effect gaat hebben op de activiteiten in de Handels- en Schippersbeurs is momenteel onduidelijk. Er zijn deze weken geen evenementen gepland in de Handelsbeurs.

“We gaan de mogelijke gevolgen van dit arrest onderzoeken”, zegt Annick De Ridder (N-VA), Antwerps schepen van Stadsontwikkeling. “Het ligt voor de hand dat we zoeken naar een oplossing, maar die moet natuurlijk wel wettelijk in orde zijn.”

De uitbater van de Handelsbeurs wil eerste het arrest doornemen alvorens te reageren. De advocaat van de buurtbewoners was donderdag niet bereikbaar.

LEES OOK. Uitbating Sapphire House Antwerp gered: vijfsterrenhotel bereikt akkoord met buren

De buurtbewoners bereikten vorig maand nog een akkoord met de uitbater van het Sapphire House Antwerp in historisch gebouw De Grooten Robijn in de Lange Nieuwstraat. Zo kwam een einde aan de juridische procedure rond het hotel.

 

Aangeboden door onze partners