Situatieschets met de oude en nieuwe situatie rond het Albertkanaal in het centrum van Wijnegem. © De Vlaamse Waterweg

Kanaalgemeente zet licht op groen voor nieuwe brug: “Mogelijk wel extra geluidsschermen”

Wijnegem -

Het openbaar onderzoek over de twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal leverde maar enkele bezwaren op. Het schepencollege van Wijnegem adviseerde zelf gunstig. De Vlaamse regering moet straks beslissen over de vergunning. De bouw van de nieuwe brug start ten vroegste in december.

Anderhalf jaar geleden bereikten de gemeente en De Vlaamse Waterweg een compromis over de nieuwe oeververbinding. De kanaalbeheerder zal de nog geen dertig jaar oude banaanbrug vervangen door twee exemplaren en op verschillende locaties: één voor auto’s, vrachtwagens en bussen ter hoogte van de Kanaalstraat en één voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de huidige brug.

De intussen afgezwaaide burgemeester Ivo Wynants (N-VA) kon met unanieme steun van de gemeenteraad wegen op het dossier en het finale ontwerp, dat er voor Wijnegem en zijn inwoners heel wat gunstiger uitziet dan in het begin van het planningsproces. “Aan onze belangrijkste bekommernissen is voldaan”, bevestigt waarnemend burgemeester Maarten Janssens (N-VA), die partijgenote Leen Wouters vervangt. Die is met vakantie.

“Onze twee handelskernen aan weerszijden van het kanaal blijven ook in de nieuwe situatie vlot bereikbaar. En het aantal onteigeningen blijft zeer beperkt; tot slechts één woning: het huurpand achteraan de Kanaalstraat bij het kanaal”, motiveert Maarten Janssens het gunstig advies van de gemeente.

Het openbaar onderzoek liep in juni. Op de achtergrond de af te breken banaanbrug. © JAA

Hij ontving wel enkele ongeruste inwoners uit de Groenstraat en ’s-Gravenwezelsteenweg. “Zij vrezen voor geluidsoverlast als de nieuwe autobrug en toegangsweg straks veel dichter bij hun woningen komen te liggen. Begrijpelijk”, aldus Janssens. Daarom hebben we in ons advies opgenomen om mogelijk extra geluidwerende schermen te voorzien ter hoogte van beide straten. Indien uit metingen zou blijken dat het geluidsniveau daar fel gestegen zou zijn na ingebruikneming van de nieuwe brug, lijkt ons dat noodzakelijk. Op andere plekken dichter bij de brug zijn die schermen sowieso al voorzien in de bochten.”

De nieuwe autobrug, in het verlengde van de Kanaalstraat, wordt een stalen boogbrug van 118 meter. Door de scherpe bochten op de hellingen zal de maximaal toegelaten snelheid er beperkt zijn tot 30 km per uur.

Timing

De nieuwe autobrug wordt eerst gebouwd, wellicht vanaf december 2022. Op dat moment kan het verkeer de bestaande banaanbrug blijven gebruiken om het kanaal te kruisen. De bouw van de nieuwe brug zal twee jaar duren. Pas daarna wordt de in 1994 door wijlen Koning Albert ingehuldigde brug afgebroken. Ter afronding volgt de constructie van de nieuwe fietsersbrug van 171 meter ter hoogte van het sluizencomplex. (jaa)

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio