Wanneer blauwalgen in een drijflaag afsterven, kunnen giftige stoffen vrijkomen. © DVH

Verbod om kanaalwater op te pompen door blauwalgen

Kempen

De Vlaamse Waterweg heeft eind vorige week een captatieverbod ingesteld voor het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. De reden is dat er op verschillende plaatsen op het Kempens kanaal blauwalgengroei is vastgesteld.

Uit labo-onderzoek blijkt dat het om potentieel toxische blauwalgen gaat. “Blauwalgengroei en drijflagen komen vooral voor bij warm weer in wateren met hoge gehaltes voedingsstoffen en weinig of geen stroming”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “Bij het afsterven van de blauwalgen in een drijflaag kunnen giftige stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor mens en dier.” Daarom is het voorlopig vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen verboden om gecontamineerd water uit het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten op te pompen voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen of als drinkwater voor vee. (ho)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio