Vaccinatiecentrum Pallieterland in Lier waar de Ranstenaren naartoe moesten voor hun coronavaccin. 

Vaccinatiecentrum Pallieterland in Lier waar de Ranstenaren naartoe moesten voor hun coronavaccin. ©  Chris Van Rompaey

Ranst vraagt uitzondering om bij eerstelijnszone Pallieterland te blijven

Ranst -

Op de extra gemeenteraad afgelopen week in Ranst, waarbij de meerderheid voor één keer uitzonderlijk in de minderheid was omdat diverse raadsleden op vakantie waren, werd de vraag of Ranst tot de eerstelijnszone Pallieterland zou kunnen blijven behoren, goedgekeurd.

Kristin Matthyssen

Door de nieuwe regiovorming zou Ranst niet langer behoren tot de eerstelijnszone Pallieterland van de regio Rivierenland. Ranst zou immers moeten toetreden tot een van de eerstelijnszones van de regio Antwerpen.

De Vlaamse regering kan echter voor een heel specifiek samenwerkingsverband, dus ook op het niveau van de eerstelijnszones, een afwijking toestaan indien de bevoegde minister daarvoor een gemotiveerd voorstel indient. De minister baseert zijn standpunt hiervoor op verschillende criteria waaronder de mening van de eerstelijnszone en van de betreffende gemeenten.

Op de gemeenteraad werd al enkele keren gezegd dat Ranst die uitzondering had gevraagd, maar volgens oppositiepartij CD&V/WIJ bestond hierover grote onduidelijkheid. Om die onduidelijkheid weg te nemen, vroeg CD&V/WIJ de bespreking en een stemming op de vorige raadzitting in juni, die echter vroegtijdig werd afgebroken waardoor het punt niet behandeld raakte.

Op de extra gemeenteraad, aangevraagd door de oppositie, plaatste CD&V/WIJ het punt opnieuw op de agenda en vroeg een stemming om de uitzondering voor Ranst aan te vragen om bij ELZ Pallieterland te mogen blijven. Zes stemmen van de meerderheid tegen zeven stemmen van de oppositie werd dit goedgekeurd.

Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) begrijpt de urgentie niet, omdat er nog geen formele vraag van minister voor Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) is gekomen. “Wij hadden al toegezegd dat we een gemeenteraadscommissie over dit punt zouden organiseren, zodra de vraag van de minister er zou zijn, en dat dus ook de andere politieke partijen hierbij betrokken zouden worden. Als het zover is, willen wij alle zorgverstrekkers uit Ranst die betrokken zijn bij de eerstelijnszone, dus ook kinesisten en anderen, hun mening horen. Over wat zij het beste vinden voor de inwoners. Dit nu zo beslissen zonder de mening van die mensen te kennen, vind ik niet correct, en gewoon te vroeg.”

Vastgoed

Jobs in de regio