De Ranste landbouwers waren met tractoren gekomen naar de extra zitting van de gemeenteraad, maar alles verliep sereen. 

De Ranste landbouwers waren met tractoren gekomen naar de extra zitting van de gemeenteraad, maar alles verliep sereen. ©  rr

Boeren met tractoren wonen extra gemeenteraad bij over motie stikstofakkoord

Ranst -

Verschillende Ranstse landbouwers zakten maandag met hun tractoren af naar de extra gemeenteraadszitting die er kwam op vraag van de oppositiepartijen. CD&V/WIJ had een motie over het PAS-akkoord (Programmatorische Aanpak Stikstof, red) voorbereid. Die motie zorgt nu voor een politiek probleem.

Kristin Matthyssen

De politie was aanwezig op het plein voor de raadzaal waar tientallen landbouwers hun voertuigen geparkeerd hadden. Ook binnen in de raadzaal woonden boeren de zitting bij. Alles verliep zonder incidenten. Door de vakantieperiode waren er zes raadsleden van de coalitiepartijen aanwezig, en zeven van de oppositie. De meerderheid was dus zeer uitzonderlijk in de minderheid.

Ranst is met twee rode landbouwbedrijven die moeten sluiten de zwaarst getroffen gemeente in de provincie Antwerpen. In totaal zijn er 48 landbouwbedrijven. Eind mei riep Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) de gemeenteraad op om een motie goed te keuren om de Ranstse landbouwers te steunen. De meerderheid ging hier niet op in en opperde dat elke burger apart bezwaar kon indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Zitting beëindigd

Raadslid Bossaerts zette het punt opnieuw op de agenda in juni, maar omdat die gemeenteraadszitting vroegtijdig werd beëindigd kon het niet besproken worden. Onder meer om die reden vroeg de oppositie een extra gemeenteraad.

Intussen kwamen afhankelijk van de bron zo’n 45 à 55 individuele bezwaarschriften en opmerkingen binnen, vooral negatieve maar ook enkele positieve van natuurverenigingen. “Ik heb die allemaal gelezen”, zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA). “Vrijdag tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen hebben we dan een advies goedgekeurd om hen te steunen. We hebben de oppositie uitgenodigd om hier mee input voor te leveren, en de extra gemeenteraad dan te laten vallen, maar ze zijn hier niet op ingegaan.”

Het boerenprotest. 

Het boerenprotest. ©  rr

Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) vindt het advies dat het college goedkeurde inhoudelijk niet sterk. Het is onder meer een oproep om aan de consumptiezijde de vraag te laten dalen, kleinschalige en lokale landbouw beter te ondersteunen en het verdienmodel voor de landbouwer beter te beschermen. De motie die CD&V/WIJ had voorbereid gaat verder en vraagt onder meer onderzoek te doen naar de socio-economische impact van het PAS-akkoord, gemaakte afspraken voor verleende vergunningen na te komen, de ontheffing van de nulbemesting in groene bestemmingen en meer geld voor innovaties.

 

 ©  rr

De meerderheid keurde de motie niet mee goed. Maar omdat de oppositie maandag numeriek in de meerderheid was, raakte ze toch gestemd. Wat er nu gaat gebeuren is niet zo duidelijk, vermits het college van Ranst vrijdag dus al een advies heeft verstuurd. “Wij vinden dit obstructiepolitiek”, zegt Bossaerts. “Niet waar”, zegt burgemeester De Ryck (N-VA). “Zo’n advies kan wettelijk alleen door het college van schepenen en burgemeester gebeuren, het is geen bevoegdheid van de gemeenteraad.”

Vastgoed

Jobs in de regio