Een impressie van Plopsaqua Mechelen. © Plopsaqua

Provincie geeft ongunstig advies over plannen Plopsaqua, dat intussen aangepaste vergunningsaanvraag indiende

Mechelen -

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft de aanvraag van Plopsaqua in Mechelen ongunstig beoordeeld. Volgens de POVC is het realiseren van een zwemcomplex volgens de huidige plannen niet aanvaardbaar. Plopsa diende intussen een gewijzigde aanvraag in. Eind september moet de stad een beslissing nemen over de omgevingsvergunning.

Stijn Van de Sande, Sven Van Haezendonck

In februari diende de Plopsa-groep een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het veelbesproken Plopsaqua-waterpretpark en een nieuw stedelijk zwembad aan Technopolis. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) heeft die aanvraag intussen ongunstig beoordeeld. Die beslissing nam de POVC op basis van de adviezen van verschillende organisaties en instanties die ze verzamelde.

Verschillende instanties gaven een gunstig advies, maar er waren ook negatieve adviezen. Zo oordeelde Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking volgens de huidige plannen niet goed genoeg is. De brandweer gaf dan weer een gedeeltelijk gunstig advies. Zij wijzen erop dat het project momenteel niet in orde is met de regelgeving rond onder meer branddetectie en de veiligheid van het nieuwe parkeergebouw.

Waardevolle natuur

Ook het Agentschap Natuur en Bos geeft een principieel ongunstig advies. Ze keurden het boscompensatievoorstel goed, maar vinden dat er te veel waardevolle natuur van het Zennebeemdenbos moet verdwijnen. Verder vormt ook het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) een element in de beslissing van de POVC. Een nieuw GRUP is nog in opmaak en volgens het huidige GRUP is de zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. Een commercieel waterpretpark valt daar volgens hen niet onder.

Het waterpretpark zal in het teken staan van Kabouter Plop. © Plopsaqua

Plopsa krijgt nu een herkansing via een wijzigingslus. De definitieve beslissing over de aanvraag wordt daarmee met zestig dagen uitgesteld, tot 21 september. “Tijdens een lopende aanvraag kan het dossier één keer aangepast worden om te voldoen aan de verschillende opmerkingen”, legt Steve Van den Kerkhof van de Plopsa-groep uit. “Dat hebben we intussen gedaan. De vernieuwde aanvraag werd ingediend. De verschillende actoren zullen die nu opnieuw bekijken en er een advies over opstellen. Nadien komt ook de POVC opnieuw samen om het te beoordelen.”

Best voorbereide dossier

“Plopsaqua Mechelen is een complex dossier, want er zijn heel veel spelers in dit verhaal en er zijn een heleboel adviezen die op elkaar afgestemd moeten worden”, zegt Van den Kerkhof. “Maar het is ook het best voorbereide dossier in meer dan twintig jaar Plopsa. We gaan er dan ook van uit dat we dit keer wel een gunstig advies zullen krijgen en hopen eind september onze omgevingsvergunning in ontvangst te mogen nemen.”

Plopsaqua in Landen-Hannuit. © BELGA

De definitieve beslissing over de omgevingsvergunning wordt uiteindelijk genomen door de stad. Het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie is daarin niet bindend. “Om tegemoet te komen aan de voorwaarden die in de adviezen vermeld staan, heeft Plopsa aangepaste plannen opgemaakt en een wijzigingsverzoek ingediend bij de stad. Dat verzoek werd aanvaard”, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Vld-Groen-m+).

“Maar kiezen voor de administratieve lus houdt risico’s in”, reageert Karel Geys (Vooruit), die lid is van de POVC en gemeenteraadslid is in Mechelen. “De raad voor vergunningsbetwistingen maakte eerder al duidelijk dat de lus vaak te ruim wordt toegepast en dat ze enkel bedoeld is voor kleine detailaanpassingen. Het is niet de bedoeling dat er op deze manier een compleet gewijzigde aanvraag wordt ingediend. Het is dan ook de vraag of een goedgekeurde omgevingsvergunning juridisch stand zou houden.”

Ruim 200 bezwaren

De buurtbewoners kregen intussen de bevestiging dat er, naar aanleiding van de wijzigingslus, een nieuw openbaar onderzoek komt. Eerder werden er al 201 unieke bezwaren ingediend, waarvan zeventig door dezelfde persoon. “We gaan opnieuw aan de slag en hopen dat we dit keer opnieuw zo veel mogelijk bezwaarschriften kunnen indienen”, reageert Jan De Coster van Groene Buffer Mechelen-Zuid, de actiegroep die ijvert voor het volledige behoud van het Zennebeemdenbos.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Blikvangers Mechelen