©  BELGA

Pensioenakkoord lokt meteen veel kritiek uit: wat schort eraan?

Iets na middernacht kwam er dan toch witte rook uit de Wetstraat 16. Er is een akkoord over een pensioenhervorming. Of eerder: een minipensioenhervorming. Van alle maatregelen die op tafel lagen, zijn er slechts drie effectief beslist. De vraag is nu welk effect de pensioenbonus en de verstrengde toegang tot het minimumpensioen zullen hebben, want er is nog niets doorgerekend.

Hannes Heynderickx