In Ranst liggen twee rode bedrijven die moeten sluiten.  

In Ranst liggen twee rode bedrijven die moeten sluiten.  ©  rr

Ongebruikelijk: op vraag van oppositie extra gemeenteraad in hartje zomervakantie

Ranst -

Op vraag van de oppositie wordt maandag 25 juli een extra gemeenteraad samengeroepen in Ranst. Dat is hoogst uitzonderlijk. Reden is het vroegtijdig einde van de gemeenteraad op 20 juni, waardoor een deel van de oppositieraadsleden hun vragen niet konden stellen. Daar was onder meer een vraag tot het stemmen van een motie van CD&V/WIJ over het PAS-akkoord (Programmatische Aanpak Stikstof) bij. Ranst is in de provincie de zwaarst getroffen gemeente.

Op verzoek van Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ), Christel Meeus (CD&V/WIJ), Tine Muyshondt (CD&V/WIJ), Christel Engelen (Vlaams Belang), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Hilde Goris (Goesting), Bart Goris (Goesting!), Sonja de Pooter (onafhankelijk), Lode Hofmans (onafhankelijk) en Roel Vermeesch (onafhankelijk) wordt maandag 25 juli om 20u in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard in Broechem een extra gemeenteraad samengeroepen. De vorige gemeenteraad werd vroegtijdig beëindigd, toen een deel van de meerderheid opstapte omdat een oppositieraadslid volgens de meerderheid niet bij het onderwerp bleef tijdens zijn tussenkomst en over andere zaken bleef doorgaan. Nadien waren er te weinig raadsleden om wettelijk te kunnen stemmen.

Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) noemt een extra gemeenteraad in het midden van de zomer hoogst ongebruikelijk en heel uitzonderlijk. “Maar het decreet lokaal bestuur biedt ons deze mogelijkheid. Als minstens een derde van de gemeenteraadsleden hierom verzoekt, dan moet er een extra gemeenteraad worden georganiseerd. In dit geval zijn het alle tien de leden van de oppositie die de aanvraag hebben gedaan.”

Beperkte agenda

Een uitgebreide agenda is er niet. Het gaat onder meer over een verzoek tot een uitzonderingsmaatregel voor de gemeente Ranst voor de indeling van de eerstelijnszone Pallieterland en een motie over de Programmatische Aanpak Stikstof en de impact daarvan op de Ranstse landbouwsector.

Ranst is de zwaarst getroffen gemeente van provincie door stikstofakkoord. Twee van de 41 rode bedrijven die in 2025 als piekbelasters moeten sluiten, liggen in Ranst. “Vanuit de oppositie vonden we het belangrijk en noodzakelijk om deze extra gemeenteraad te organiseren voor 1 augustus, de uiterste datum voor het afleveren van een advies aan de Vlaamse overheid”, zegt raadslid Bossaerts. Zijn agendapunt kon vorige keer niet behandeld worden. “In onze zwaar getroffen gemeente willen we vanuit de oppositie het signaal geven dat we onze landbouwers willen verdedigen en steunen in dit dossier. Hopelijk slagen we er vanuit de oppositie deze keer wel in om voldoende gemeenteraadsleden te overtuigen om deze motie goed te keuren.”

Het Netekanaal in Emblem.  

Het Netekanaal in Emblem.  ©  kma

“Ook het punt van de eerstelijnszone willen we op deze extra raad agenderen. Tijdens de vorige raad werd dat punt slechts deels behandeld. Het is de bedoeling vanuit de gemeenteraad een duidelijk standpunt te formuleren en om er voor te zorgen dat we, via de aanvraag voor de uitzonderingsregel, bij de ELZ Pallieterland kunnen blijven”, zegt Bossaerts.

Voorts is er een interpellatie van Sonja De Pooter (onafhankelijk) over het beleid rond het Netekanaal in Emblem, naar aanleiding van de verdrinking van een 26-jarige zwemmer.

 kma

Vastgoed

Jobs in de regio