© ATV

Lood-in-bloedwaarden bij Hobokense kinderen in omgeving Umicore blijven stabiel, wel enkele uitschieters

Hoboken -

De gemiddelde loodwaarde in het bloed van kinderen in Hoboken, die vlak bij de fabriek van Umicore wonen, blijft stabiel. Toch zijn er nog enkele uitschieters. Drie kinderen hebben zelfs meer dan 10 microgram lood per deciliter bloed.

In de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken wordt sinds de jaren zeventig twee keer per jaar de hoeveelheid lood in het bloed van kinderen onderzocht. Ook dit voorjaar organiseerde het Provinciaal Instituut voor Hygiëne een bloedonderzoek bij 177 kinderen tussen 1 en 12 jaar die vlak bij de loodraffinaderij wonen van Umicore. Dat is iets meer dan de helft van het aantal kinderen dat in de wijken woont.

De gemiddelde loodwaarde in het bloed van de kinderen is nagenoeg dezelfde gebleven: 3,03 microgram per deciliter bloed (µg/dl) dit voorjaar ten opzichte van 2,91 µg/dl in het najaar van 2021.

Toch zijn er ook nog enkele uitschieters. 21 kinderen (12%) hebben een loodwaarde boven de 5 µg/dl. Drie kinderen hebben zelfs meer dan 10 μg/dl lood in hun bloed. En dat blijven gevaarlijk hoge waarden. Een te hoge en langdurige blootstelling aan lood heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het zenuwstelsel bij kinderen en kan leiden tot lagere intellectuele prestaties. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat er geen veilige waarde voor lood in bloed is en dat er dus gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke waarde.

Daarom worden de onderzoeken ook verdergezet en nemen zowel stad als Umicore zelf maatregelen om de uitstoot en blootstelling zo veel mogelijk te beperken. Er worden ook extra onderzoeken opgezet. Later dit jaar worden de lood-in-bloedwaarden van driehonderd kleuters extra onderzocht in de zone tussen Moretusburg en Hertogvelden en de controlegroep op zo’n 2,5 kilometer van de Umicore-site. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2023 bekend zijn. (jas)

LEES OOK. Extra bloedonderzoek naar loodwaarden van 300 kleuters in ruime omgeving van Umicore

MEER OVER Meest gelezen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio