De deuren van de Sociale Kruidenier staan open voor de kansarmen van Brasschaat. © Jan Brys

Kerngezonde Sociale Kruidenier viert tiende verjaardag

Brasschaat -

De Brasschaatse Sociale Kruidenier, die op een ploeg van 25 vrijwilligers draait en een beetje verscholen ligt in een uithoek van het Sint-Jozefgebouw, bestaat tien jaar. In tegenstelling tot collega Appel & Ei in Schoten, zoals u in uw krant kon lezen, heeft de organisatie niet direct met problemen te kampen.

“Hoe meer we verkopen, hoe meer verlies we maken”, zegt kernlid Gerda Vochten. “Maar dat wordt gecompenseerd door giften, donaties en zo meer, voornamelijk van privépersonen. We verkopen onze producten steeds aan verminderde prijzen. In totaal hebben wij 210 actieve klanten. Wekelijks komen er 100 gezinnen, daar zijn intussen ook Oekraïners bij. De meesten komen wekelijks of om de veertien dagen. Sinds de coronacrisis werken wij op afspraak. De mensen hebben een beperkt budget om inkopen te doen. Voor een alleenstaande is dat 18 euro per week, voor een gezin is dat 42 euro.”

“We werken ook samen met KINA. Zij leveren voedsel met een beperkte houdbaarheidsdatum en dat verkopen we dan voor een prik. Maar het overgrote deel van onze producten is kwaliteitsvol en vers. We gaan uit van de idee dat onze bezoekers zelf kunnen kiezen wat ze willen kopen. Zo stimuleren we de eigenwaarde bij onze klanten. Het aantal klanten is met de jaren gestegen, maar dat heeft ook te maken met de groeiende bekendheid van onze organisatie.”

Steevast kwaliteitsvolle producten. © Jan Brys

Gerda Vochten maakt deel uit van een team van 25 vrijwilligers, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn. “We zijn de Brasschatenaren zeer dankbaar voor hun steun. Anders lukt het natuurlijk niet. De mensen helpen ons op veel verschillende manieren. Vaak worden er evenementjes georganiseerd waarvan de opbrengst aan de Sociale Kruidenier wordt geschonken”, zegt Gerda nog.

Schepen voor Sociale Zaken Karina Hans (N-VA): “Tijdens de coronaperiode hebben wij voedselbonnen gegeven aan de klanten als extra ondersteuning. Op de site van het Sint-Jozefgebouw wordt een nieuw woonzorgcentrum gebouwd. Daardoor moet de Sociale Kruidenier verhuizen naar een nieuwe locatie. Er is nog niets beslist, maar een werkgroep is er intensief mee bezig. We willen de Sociale Kruidenier vanuit de gemeente alvast blijven steunen.”

jan brys

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners