Een toekomstbeeld van Pomppark Zuid langs de Ring. © BUUR-Latz-Greisch-SWP ism Antea en Levuu

Pomppark Zuid is voorsmaakje op Ringpark Groene Vesten

Antwerpen -

Met een parkje rond pompstation Zuid, vlak bij de Ring, moet er een nieuwe groene zone komen voor de buurt. De parkzone, waarvan het voorontwerp is goedgekeurd, is onderdeel van Ringpark Groene Vesten.

Patrick Van de Perre

Met Pomppark Zuid wil de stad volgende legislatuur een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied in gebruik te nemen als een verblijfsgebied. In het voorontwerp spelen ecologie, water en erfgoed een centrale rol.

Uit onderzoek moet ook blijken dat de geplande geluidsmaatregelen een positief effect hebben voor de omgeving. Het gaat om geluidsschermen die het toekomstige park zullen omsluiten, waardoor de geluidsoverlast van de Ring tot een minimum beperkt wordt.

Pomppark Zuid is het eerste project van het Ringpark Groene Vesten, in het zuidelijke deel tussen de Kolonel Silvertoplaan en de Jan van Rijswijcklaan. Het nieuwe park ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei en de Jan Van Rijswijcklaan.

“De aanleg houdt rekening met een toekomstige overkapping, maar in afwachting daarvan kiezen we nu al voor maatregelen die op korte termijn de leefbaarheid van de omwonenden verbeteren. Dat gaat zowel over het beperken van geluidsoverlast en pollutie door het verkeer op de Ring, als het creëren van nieuwe fiets- en wandelverbindingen”, zegt de schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

De huidige situatie op de plaats waar het Pomppark Zuid moet komen. ©  rr

(pvdp)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners