©  AFP

Europarlementsleden willen van recht op abortus Europees grondrecht maken

Het Europees Parlement dringt erop aan het recht op abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten, dat de fundamentele rechten en vrijheden van EU-burgers vastlegt. Het Parlement doet dat na de omstreden beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om in de VS het federale recht op abortus te schrappen. “Ook in Europa ligt het recht op abortus onder vuur”, zegt Hilde Vautmans (Open VLD).

Bron: BELGA

Het Supreme Court maakte op 24 juni komaf met het bijna 50 jaar oude federale recht op abortus in de Verenigde Staten. Daardoor zijn het nu de staten die beslissen over abortus, en op vele plaatsen is dat recht meteen fors of zelfs helemaal teruggedraaid.

“Veel Europeanen zouden deze gebeurtenissen kunnen opvatten als een Amerikaanse gelegenheid, maar in Europa ligt het recht op abortus wel degelijk onder vuur, ook in België”, zegt Hilde Vautmans. Ze keurde daarom donderdag de resolutie mee goed die vraagt om van het recht op veilige en legale abortus een Europees grondrecht te maken. Dat zou moeten gebeuren tijdens de herziening van de Europese Verdragen, waar het Parlement eerder al toe opgeroepen heeft. De resolutie werd goedgekeurd met 324 stemmen voor, 155 tegen en 38 onthoudingen.

De Europarlementsleden zijn bezorgd over een mogelijke sterke globale toename van de financiering van antigender- en anti-choice-organisaties, ook in Europa. Ze dringen er daarom bij alle EU-lidstaten op aan abortus uit het strafrecht te halen - in België gebeurde dat in 2018 - en alle mogelijke belemmeringen voor een veilige en legale abortus en voor de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid weg te nemen en actief te bestrijden.

LEES OOK. De vraag waar veel Republikeinen voor huiveren nu verkracht meisje (10) abortusdebat in de VS nog meer op scherp zet

Open VLD startte op www.baasineigenbuik.be alvast met een petitie in België om dit waar te maken. Vautmans: “Onze moeders en grootmoeders hebben met hand en tand gevochten voor de verwerving van seksuele en reproductieve rechten. Nu is het aan ons om op te staan en te vechten voor haar, voor ons, voor hen. Europa moet het voortouw nemen en in actie schieten.”

Het recht op abortus verschilt in Europa van lidstaat tot lidstaat. In België is het uit het Strafwetboek gehaald, maar zwangerschapsafbrekingen moeten in ons land wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet een abortus gebeuren voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. In Malta bijvoorbeeld is abortus dan weer helemaal verboden. In Polen zijn de voorwaarden recent opnieuw strenger gemaakt (er moet sprake zijn van verkrachting of incest, of het leven van de moeder moet in gevaar zijn).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER