In de kleinere poort kan de politiewagen staan. 

In de kleinere poort kan de politiewagen staan. © Filip Spoelders

Burgers voor Borsbeek twijfelt over toekomst van vrijwillige brandweer bij fusie, burgemeester ziet weinig problemen

Borsbeek -

Burgerbeweging Burgers voor Borsbeek heeft grote twijfels over het voortbestaan van het vrijwillige brandweerkorps wanneer Borsbeek zou fusioneren met Antwerpen. Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) ontkent: “Zelfs de Borsbeekse politiepost komt deels naar de brandweerkazerne.”

Filip Spoelders

In de intentieverklaring richting de fusie geven Borsbeek en Antwerpen aan dat het eventuele nieuwe district zijn brandweerkazerne moet behouden. Maar daar is Jos Spaepen, zelf aangesloten bij de vrijwillige brandweer, van Burgers van Borsbeek niet zeker van. “Op termijn zal de kazerne volgens ons verdwijnen. Uit gesprekken met de vakbonden van de Antwerpse brandweer vernemen we dat zij een samengaan van een professioneel korps met vrijwilligers niet zien zitten. Daarnaast zien we in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan Kerngebied dat de functie van de kazerne wijzigt. In plaats van de categorie gemeenschaps- en nutsvoorziening verandert het in een zone voor wonen. Waarom doet het bestuur dit?”

Burgemeester Dis Van Berckelaer, zelf nog luitenant bij de Borsbeekse brandweer geweest, spreekt van bangmakerij. “Volgens de laatste berichten is er geen probleem om vrijwilligers in te zetten in een professioneel korps. Uiteraard moet dit verder worden besproken en als er geen adequate oplossing voor onze brandweer komt dan gaat de fusie niet door.”

Politiewagen en camera’s

Ook de site van de brandweer aan de Doolweg zal niet wijzigen. “Het is niet dat het ingekleurd staat als wonen dat het dit ook wordt. Integendeel, we gaan onze politiepost inrichten in het gemeentehuis en wanneer deze niet actief is, zal de politiewagen in de brandweerkazerne komen te staan. Ook gaan we camera’s plaatsen op de site om voor een betere beveiliging te zorgen. Dit zouden we toch niet doen als de kazerne moet verdwijnen.”

Ondertussen heeft Burgers voor Borsbeek meer dan de helft van zijn noodzakelijk aantal handtekeningen ingezameld om een volksraadraadpleging af te dwingen. “We mikken op 2.500 handtekeningen. Vanaf nu gaan we ook van deur tot deur”, zegt Spaepen, die een gebrek aan open communicatie van het lokaal bestuur aanklaagt.

Jos Spaepen wil met Burgers voor Borsbeek een referendum afdwingen.

Jos Spaepen wil met Burgers voor Borsbeek een referendum afdwingen. © Patrick De Roo

“In een brief aan ons gericht geeft het bestuur aan dat er geen verslagen worden opgemaakt van de werkgroepen tussen Borsbeek en de stad. Dit kan toch niet.” Opnieuw ontkent de burgemeester. “Er zijn wel degelijk verslagen. Burgers voor Borsbeek vroeg documenten over informele gesprekken, dit gaat natuurlijk niet. Het heeft alle formele zaken van ons gekregen en ik geef iedere maand een stand van zaken want informeren vinden we erg belangrijk.”

Vastgoed

Jobs in de regio