Het laatste nummer van Het Kapittel. 

Het laatste nummer van Het Kapittel. © Jan Brys

Het Kapittel van Beweging.net viel voor de laatste keer in de brievenbus

Brasschaat -

Het Kapittel, driemaandelijks tijdschrift van beweging.net voor Brasschaat bestaat niet meer. Het tijdschrift verscheen voor het eerst in 1998 en werd voorgesteld als het broertje van “Visie” met voornamelijk plaatselijk nieuws.

Beweging.net wilde met Het Kapittel de lezer op de hoogte brengen van al wat er in de gemeente reilt en zeilt binnen ACV, CM, KAV (nu Femma), KWB, KBG (nu OKRA), KAJ, Vakantiegenoegens (nu Pasar) Wereldsolidariteit (nu WSM) en het overkoepelende ACW.

De eindredactie lag in handen van Marc Van Roey. “Mijn leermeester was Herman Gorremans. Erik Wyns zorgde steeds voor de schitterende lay-out. Ik heb ook veel te danken gehad aan Dirk de Kort, Carina Rotthier en Marcel Schenk. Het Kapittel schonk in totaal 93 keer een bloemeke voor een individuele vrijwilliger of een organisatie of vereniging die zich verdienstelijk maakte”, aldus Marc Van Roey die als laatste zelf in de bloemetjes werd gezet. In het laatste nummer is een overzicht te lezen van de spraakmakende artikelen. Het blad organiseerde ook Toogpunt, een interactief praatcafé rond maatschappelijke thema’s die in Brasschaat leefden. Hier was Herman Gorremans de moderator. (jbr)

Vastgoed

Jobs in de regio