Stad en studenten stellen inspiratiegids voor welkomstrituelen voor: “We zijn geen enkel onderwerp uit de weg gegaan”

Antwerpen -

Daar is hij dan: de inspiratiegids voor welkomstrituelen waarin studenten en verenigingen alternatieven terugvinden voor de klassieke doopactiviteiten, zoals de schachtenverkoop. Een jaar lang werkten studenten mee aan de inspiratiegids. “Zonder onze waarden te verloochenen kunnen we zo onze tradities in een hedendaags jasje steken”, zegt Kayleigh Meyvis, praeses van studentenclub Aymie.

,Jan Stassijns

Zo fier als ne gieter stelden studenten en onderwijsschepen Jinnih Beels (Vooruit) de inspiratiegids voor welkomstrituelen voor in het hart van de Antwerpse studentenbuurt. Studenten van alle Antwerpse hogescholen en de Universiteit Antwerpen hebben er een jaar lang intensief aan gewerkt. Inspraak en participatie waren dan ook de twee kernwoorden in het tot stand komen van de gids die uitpuilt van tips, ideeën en voorbeelden van hoe studentenverenigingen hun welkomstrituelen vorm kunnen geven.

Zo schrijft de gids, die bijna honderd pagina’s telt, bijvoorbeeld voor om vooraf aan een ritueel al persoonlijke grenzen af te spreken en deze aan het begin van een ritueel te herhalen. Er worden ook alternatieven voorgesteld voor zogenaamde ‘schachtenweken’.

In de Yellow Pages, waar deze gids mee eindigt, kunnen studenten alle nuttige contactgegevens terugvinden. Ze vinden hier gegevens van de eigen studentenvoorziening, contactgegevens met betrekking tot mentaal welzijn en voor het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar ook waar je melding kan doen wanneer er iets misloopt tijdens een studentenritueel.

Studenten en schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit) stellen de inspiratiegids voor. 

Studenten en schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit) stellen de inspiratiegids voor. © Victoriano Moreno. 

“Eerlijk en open”

Een dwingend karakter heeft de gids niet. Het gaat, zoals de naam doet vermoeden, vooral om het inspireren van studenten en de verenigingen om eens een andere blik te werpen op de bestaande tradities. “En het is tegelijkertijd een manier om studenten die niet goed weten wat een studentenclub inhoudt, kennis te laten maken met wat wij doen”, vertelt Kayleigh Meyvis, praeses van studentenclub Aymie (Thomas More) die meegewerkt heeft aan de gids. “Het was een intens jaar. Er is hard gewerkt en we zijn vooral in heel het traject heel eerlijk en open kunnen zijn. We zijn geen onderwerp uit de weg gegaan. Iedereen kon zijn of haar mening kwijt. Als dat niet zou kunnen, had deze gids nooit tot stand kunnen komen.”

Kayleigh Meyvis, praeses van studentenclub Aymie. 

Kayleigh Meyvis, praeses van studentenclub Aymie. ©  Victoriano Moreno

In studentenclub Aymie zijn ze afgestapt van de ‘schachtenverkoop’, waarbij de oudere studenten eerstejaars ‘kopen’ en hen een week lang ‘ter beschikking’ hebben. “Wij organiseren nu een talentenshow, met een peter- en meterwerking. Tijdens die week is het aan die peters en meters om hun student de stad én de club te leren kennen. Wij hebben intern echt gekeken naar welke tradities uit de jaren stillekes niet meer van deze tijd zijn en daar alternatieven voor bedacht. En dat zonder onze waarden te verloochenen.”

Sanda Dia

Willem Claeys, praeses van Bovis-Grafica (AP) is ook erg blij met het resultaat. “De gids geeft ook een inkijk in hoe studentenverenigingen werken”, vertelt hij. “Wat we doen, hoe we het organiseren,... Zo hopen we studenten te overtuigen om eens te proeven van onze activiteiten.”

Willem Claeys, praeses van Bovis-Grafica 

Willem Claeys, praeses van Bovis-Grafica ©  Victoriano Moreno

De inspiratiegids is vrij te downloaden en zal elk jaar geëvalueerd en aangevuld worden. “Dit is geen eindpunt, maar een begin”, zegt schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit). “We zijn het niet altijd over alles eens, maar dit is een voorbeeld van hoe je samen - met de stad, studenten, de hogere onderwijsinstellingen, ... - een mooi eindresultaat kunt voorleggen. Het mag absoluut niet de bedoeling zijn dat studenten de indruk krijgen dat hen iets wordt opgelegd. Nee, iedereen heeft zijn zeg gehad. Het is er voor elke student en toont ook dat activiteiten van een studentenclub zich niet beperken tot enkel doopgerelateerde zaken. Welkomstrituelen liggen gevoelig. Met de dood van Sanda Dia hebben we gezien hoe het echt uit de hand kan lopen. We zijn het als stad dan ook verplicht aan onszelf, de studenten en de samenleving om hier een voortrekkersrol in op te nemen. Al is het maar om Sanda en zijn familie te eren en ervoor te zorgen dat zo’n drama’s niet meer kunnen gebeuren.”

www.stanstan.be/studentenleven/clubs-en-verenigingen

Schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit) deelt badges uit aan de aanwezige studenten die meegewerkt hebben aan de inspiratiegids. 

Schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit) deelt badges uit aan de aanwezige studenten die meegewerkt hebben aan de inspiratiegids. ©  Victoriano Moreno

Enkele voorbeelden uit de inspiratiegids

  • In plaats van een ‘schachtenweek’ te houden, kun je ook een kennismakingsweek of opdrachtenweek organiseren zonder traditionele doopactiviteiten. Een zoektocht, een dropping of challenges bieden tal van mogelijkheden om je nieuwe leden uit te dagen en de stad te laten ontdekken.
  • Laat de nieuwe leden minstens één goede daad doen (een dakloze helpen, boodschappen doen voor oudere mensen, voedselbedeling).
  • Een Bake-off waarbij je Antwerpse handjes moet maken. Via een quiz met vragen over het studentenleven in Antwerpen win je ingrediënten. Bij een fout antwoord moet je een ingrediënt teruggeven.
  • ‘Vuil’ maken kun je heel creatief invullen, bv. met natuurlijke materialen zoals modder of gras of bv. met bodypaint. Ongewone smaakcombinaties zijn ook vies: erwtensoep met slagroom, haring met choco of melk met ui.
  • Er zijn veel studenten die niet drinken. En er komen er steeds meer bij. Zet daarom bewust activiteiten op het programma die niet alcoholgerelateerd zijn.
  • Daag jezelf uit als groep om echt opnieuw te bedenken wat jullie ritueel kan zijn. Wat brengt de nieuwe leden en de club verder? Hoe kunnen jullie iets doen dat een meerwaarde is voor ieder lid, de groep, de maatschappij? Hoe draagt jullie ritueel bij tot identiteitsvorming en volwassenwording?

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio