De nieuwe boswachter van Natuur en Bos, Jurgen Melis. 

De nieuwe boswachter van Natuur en Bos, Jurgen Melis. © Jan Brys

Nieuwe boswachter Jurgen wil eerst focussen op Klein Schietveld en loslopende honden

Brasschaat -

Het Agentschap Natuur en Bos heeft met de 45-jarige Jurgen Melis een nieuwe boswachter voor de regio Brasschaat aangesteld. Jurgen krijgt het beheer over het Peerdsbos, het bos De Inslag, het Klein Schietveld en de Brusselse Bossen.

Na de pensionering van voormalig boswachter Dirk Leyssens, stelde Jurgen zijn kandidatuur. “Ik had ook elders mijn kans kunnen grijpen, maar Brasschaat genoot wel mijn voorkeur. Ik wil me vooral focussen op het Klein Schietveld. De brand op het Groot Schietveld bevestigde dat het belangrijk het is om dergelijke gebieden te wapenen tegen de klimaatverandering en weersextremen. De risico’s op brand worden groter. Samen met Defensie en het Brasschaatse gemeentebestuur is er geregeld overleg. Het terugdringen van grassen is van het grootste belang, maar ook de vestiging van nieuwe bomen in de open heidegebieden is een blijvend aandachtspunt. We gaan ook inzetten op chopperen, dat is een vorm van maaien”, zegt Jurgen.

“Verder wil ik werk maken van loslopende honden. In Brasschaat is er een ruim aanbod van hondenzones. Dat is een goed alternatief. Ik span mij sterk ,in om hondeneigenaars te sensibiliseren rond het thema. Dat geldt ook voor het sluikstorten. Dat probleem komt ook overal voor”, zegt de in Merksplas wonende nieuwe boswachter.

Jurgen houdt ook nauwlettend het amfibieënbestand in de gaten. “Door de droogte dreigt de zeldzame heikikker te verdwijnen. Deze diertjes doen slechts één keer per jaar aan voortplanting en als er dan geen plassen zijn, mislukt het. Dat geldt ook voor de rugstreeppad. Die hebben wel meerdere voortplantingsplaatsen, maar die vallen telkens droog voor de larven het water kunnen verlaten. Het zou echt jammer zijn als deze diertjes zouden verdwijnen. Daarom zullen we poelen en tijdelijke plassen opwaarderen. Er is veel werk aan de winkel, maar ik beschouw dit dan ook niet als een nine-to-five-job. De aanwezigheid van de otter is dan weer positief nieuws. Dat betekent dat er minder vervuiling is en dat het visbestand is verbeterd”, voegt Jurgen er nog aan toe.

Een boswachter kan optreden tegen alle mogelijke overtredingen op de natuurwetgeving. Dat houdt in dat hij ook pv’s mag uitschrijven. (jbr)

Vastgoed

Jobs in de regio