© atv

Stad stelt voedselstrategie voor: hele voedselketen van productie tot afval wordt in kaart gebracht om broeikaseffecten te verminderen

Berendrecht, Antwerpen -

Voor de voorstelling van de Antwerpse voedselstrategie trok schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) naar de Berendrechtse Biopolder, de grootste bioboerderij in Vlaanderen. Daar werd de voedselstrategie van de stad toegelicht.

Erik Vandewalle

Een klimaatambitieuze stad als Antwerpen kan niet zonder een duurzaam voedselbeleid en dus is een voedselstrategie nodig. Voedsel, van productie tot consumptie en afvalbeheer, heeft een grote impact op het klimaat en de gezondheid van de Antwerpenaar. Een voedselstrategie op maat van de stad biedt veel duurzaamheidsvoordelen. Wat op tafel werd gelegd is een groot kader dat de komende jaren verder wordt geconcretiseerd in samenspraak met de bewoners, bedrijven en veel andere participanten.

Dat stad zich inzet voor een duurzaam voedselbeleid is niet nieuw. Ze werkte eerder al actief mee aan projecten zoals Foodsavers voor voedselhulp en Smakelijke Scholen voor gezonde maaltijden op school. Daarnaast ondersteunt de stad ook tal van initiatieven die door andere organisaties werden opgestart. Met de voedselstrategie wordt nu voor de eerste keer de volledige voedselketen onder de loep genomen: van productie over logistiek en verkoop tot consumptie en overschotten.

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws: “Dat allemaal heeft een belangrijk aandeel in de totale broeikasgasuitstoot en draagt allemaal bij tot de impact van de voedselketen op het klimaat. Vandaar deze lokale verbindende voedselstrategie, die we met een aantal Antwerpse partners als Rikolto, Let Us en Commons Lab ontwikkelen. De strategie is opgebouwd rond drie grote thema’s: voedsel van de toekomst, iedereen aan tafel en niets gaat verloren.”

Ken uw boeren

Met topchef Seppe Nobels mee aan tafel heeft de stad een sterke pleitbezorger om het project stevig op de kaart te zetten. “Duurzaamheid is in dit kader belangrijk. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat we in de toekomst meer het ritme van de natuur moeten respecteren, ons moeten wenden tot lokale boeren en opnieuw een connectie moeten ontwikkelen met de leveranciers van ons voedsel. Zelf kies ik er doelbewust voor om elk product dat ik gebruik te kopen bij een andere leverancier. Ik ken mijn vissers en boeren. We moeten erop toezien dat we in de toekomst onze eigenheid bewaren en niet hetzelfde consumeren in Antwerpen, New York en Tokio.”

Tom Meeuws: “Onze vele horecazaken en grootkeukens van scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen vormen een grote schakel tussen boer en bord. Een circulair voedselbeleid moet voorkomen dat nog perfect bruikbare voedseloverschotten onbenut blijven en verloren gaan. Samen met onze sociale economiebedrijven willen we kwetsbare werkzoekenden inschakelen om onbenutte kansen te verzilveren in het valoriseren van voedseloverschotten. Samen met alle Antwerpenaren wordt voedselstrategie de komende jaren verrijkt en vertaald in meer concrete acties, doelstellingen en budgetten.”

Aangeboden door onze partners