Extra bloedonderzoek naar loodwaarden van 300 kleuters in ruime omgeving van Umicore

Driehonderd kleuters die in de ruime omgeving wonen van de fabriek van Umicore in Hoboken worden eenmalig getest op lood in hun bloed. Het onderzoek komt bovenop de halfjaarlijkse bloedtesten in de wijken Moretusburg en Hertogvelden die het dichtst tegen de fabriek liggen. “We willen een zicht krijgen wat de impact is in een bredere perimeter”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid, Hilde Crevits (CD&V).

Jan Stassijns

In de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken wordt sinds de jaren zeventig twee keer per jaar de hoeveelheid lood in het bloed van kinderen onderzocht. Die wijken liggen naast het bedrijf Umicore en zijn vervuild door zware metalen. Begin vorige maand bleek dat de gemiddelde hoeveelheid lood in het bloed van de kinderen licht gestegen is.

Daarom wordt het onderzoek eenmalig uitgebreid naar andere wijken die iets verder verwijderd liggen van de fabriek. Dat maakt Vlaams minister van Volksgezondheid, Hilde Crevits (CD&V) bekend. “Dat zal dit jaar nog gebeuren bij maximaal driehonderd kleuters en zal gelijklopen met het halfjaarlijkse onderzoek”, zegt Crevits. “We zullen hen uitnodigen, wellicht via een oproep in de scholen. Over welke wijken het exact gaat, wordt nu nog bekeken, maar het betreft de zone tussen Moretusburg/Hertogvelden en de controlegroep.”

Die controlegroep bestaat uit kinderen die buiten de twee wijken wonen en naar school gaan in de stedelijke basisschool Accent in de Jules Baeckelmansstraat, op zo’n 2,5 kilometer van de fabriek van Umicore. Ook zij worden halfjaarlijks getest. De loodwaarden van kinderen worden met die waarden vergeleken.

Driehonderd kleuters, die wonen tussen de wijken Moretusburg-Hertogvelden en de controlegroep, worden dit najaar eenmalig getest op lood in hun bloed. “Op basis van de resultaten kunnen we dan ook bekijken of de huidige perimeter voor de halfjaarlijkse bloedanalyses moet worden aangepast en tot welke afstand”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid, Hilde Crevits (CD&V). 

Driehonderd kleuters, die wonen tussen de wijken Moretusburg-Hertogvelden en de controlegroep, worden dit najaar eenmalig getest op lood in hun bloed. “Op basis van de resultaten kunnen we dan ook bekijken of de huidige perimeter voor de halfjaarlijkse bloedanalyses moet worden aangepast en tot welke afstand”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid, Hilde Crevits (CD&V). ©  rr

Het doel van het extra onderzoek is om de ongerustheid weg te nemen die leeft bij ouders die buiten de wijken Moretusburg en Hertogvelden wonen. De overheden willen zo ook een meer volledig beeld krijgen van de blootstelling van kinderen die verder weg van Umicore wonen en nagaan of de afstand een rol speelt. “Op basis van de resultaten kunnen we dan ook bekijken of de huidige perimeter voor de halfjaarlijkse bloedanalyses moet worden aangepast en tot welke afstand”, zegt Crevits. “De impact van Umicore voor de inwoners van Hoboken gaat uiteraard breder dan de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Ik begrijp volkomen de ongerustheid van de ouders en vind het dan ook belangrijk om dit bijkomend onderzoek te voeren.”

Het extra onderzoek wordt uitgevoerd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in samenwerking met de medewerkers van Logo Antwerpen. Het wordt mee opgevolgd door onder meer de dienst gezondheid van de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Umicore heeft zijn engagement bevestigd om dit onderzoek te financieren. “Wij zijn vragende partij om het bloedonderzoek verder uit te breiden”, zegt Caroline Jacobs, woordvoerder van Umicore. “We zijn daarom blij dat het mogelijk wordt de groep geteste kinderen te vergroten, om een beter overzicht en begrip van de lood-in-bloedwaarden te krijgen van de kinderen in de omgeving. Deze resultaten zullen bijdragen tot de wetenschappelijke inzichten. Ze zullen helpen in het gericht werken aan maatregelen die de impact van onze activiteit op de omgeving verder verkleinen.”

Het onderzoek zal dit najaar uitgevoerd worden. De resultaten worden in de loop van 2023 verwacht.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio