© ATV

PFAS wijdverspreid in ondiepe grondwater van Vlaanderen

PFAS zijn wijdverspreid in het grondwater in Vlaanderen zonder dat daarvoor een directe bron van vervuiling kan worden aangeduid. In 88% van 200 onderzochte meetputten zijn PFAS gevonden.

Bron: BELGA

LEES OOK. PFAS-opdrachthouder heeft al 4.000 sites op het oog: “Als iets een wonderproduct lijkt, is er iets wat we niet weten”

Tot nu was er nauwelijks iets bekend over de aanwezigheid van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in ons grondwater. Midden vorig jaar werd de PFAS-verspreiding wel onderzocht in het ondiepe grondwater rond de 3M-site in Zwijndrecht. Dit voorjaar heeft de VMM een meetcampagne opgezet in heel Vlaanderen, waarvan de resultaten nu bekend zijn.

In 200 meetputten is op een diepte van 1,3 tot 34 meter gezocht naar 45 PFAS-verbindingen. 17 PFAS zijn gedetecteerd, meestal in lage concentraties. “De herkomst van deze stoffen werd niet onderzocht, maar het gaat over kunstmatige verbindingen afkomstig van industrie, huishoudens of brandweer, die via de verschillende transportwegen, zoals lucht, water en bodem in het grondwater terecht kunnen komen”, zegt Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM.

Het hoogste aantal PFAS in één waterput lag op 11. In 24 putten werd geen enkele PFAS ontdekt. Deze ‘zuivere’ putten liggen allemaal buiten de provincie Antwerpen.

Gezondheidsrisico’s

Er zijn in Vlaanderen nog geen normen voor PFAS in het grondwater. Om een idee te krijgen van de omvang van de vervuiling van het grondwater, heeft de VMM de meetresultaten vergeleken met Europese richtlijnen. Zo is op 6 procent van de locaties een overschrijding van de drinkwaternorm voor de PFAS-20 en op 1 locatie de drinkwaternorm voor alle gemeten PFAS-verbindingen, namelijk in Zwijndrecht. 

Getoetst aan de strengere normen die ook rekening houden met gezondheidsrisico’s, worden de richtwaarden voor 4 veel voorkomende stoffen wel overschreden op 4 van de 10 meetlocaties. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel overschrijdingen. In delen van Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen zijn er helemaal geen overschrijdingen.

Vastgoed

Jobs in de regio