Henri Melis zorgde voor een rijk geïllustreerde weergave van een bewogen en onderschatte geschiedenis van Lier.

Henri Melis zorgde voor een rijk geïllustreerde weergave van een bewogen en onderschatte geschiedenis van Lier. © Joren De Weerdt

Henri Melis visualiseert geschiedenis van zijn geboortestad in historisch onderlegd boek

Lier -

Dit najaar verschijnt het boek Lier en de Nederlanden van de Lierse schrijver-graficus Henri Melis (75). Hij wil met deze uitgave de lezer boeien met de merkwaardige rol die Lier in zijn 800-jarige geschiedenis als stad binnen de Nederlanden heeft gespeeld.

Chris Van Rompaey

“In 2012 was het achthonderd jaar geleden dat Lier zijn stadsrechten verwierf. Het schilderij De Lierse Furie uit 1595 trok toen mijn aandacht, omdat daarop een stadsplan van Lier te zien is met maar liefst elf stadspoorten. Vermits er in Lier nog maar één stadspoort staat, namelijk de Gevangenenpoort in de Eikelstraat, nodigde dit uit tot een uitgebreid onderzoek”, vertelt Henri Melis, die zijn interesse en liefde voor de geschiedenis van zijn geboortestad Lier nooit onder stoelen of banken gestoken heeft.

De verdwenen Antwerpse buitenpoort, getekend door Henri Melis.

De verdwenen Antwerpse buitenpoort, getekend door Henri Melis. © rr

Het onderzoek waaraan Melis refereert, hield hem van 2014 tot 2017 bezig. “Daarna begon ik te schilderen en te tekenen. Het was immers mijn bedoeling om in dit boek de geschiedenis van Lier te visualiseren, meer bepaald de zeer belangrijke rol die onze stad altijd in de Nederlanden gespeeld heeft. Mijn verhaal begint in 1212, toen Lier zijn stadsrechten kreeg, en stopt in 1914. Dat jaar beschouw ik namelijk als het moment waarop Lier als middeleeuwse stadje binnen zijn wallen ophoudt te bestaan.”

Het boek gaat eerstdaags naar de drukker.

Het boek gaat eerstdaags naar de drukker. © rr

“Ik heb de gebeurtenissen vervolgens in korte hoofdstukjes neergeschreven. Alle namen, plaatsen en omstandigheden zijn terug te vinden in de geraadpleegde archieven, primaire bronnen, iconografieën en kadasterplannen uit binnen- en buitenland. Maar het boek telt dus ook vijftig kleurrijke illustraties van onder meer belangrijke bijeenkomsten, feesten, ontmoetingen en zelfs een koninklijk huwelijk. Verder kregen heel wat stadspoorten vorm aan de hand van oude tekeningen, blootgelegde fundamenten of naar analogie van nog bestaande 14de-eeuwse poorten in Vlaanderen en Nederland”, aldus Henri Melis.

Lier en de Nederlanden telt 176 pagina’s en verschijnt als genaaid gebonden hardcover op 14 oktober. De voorintekenprijs bedraagt 25 euro tot 31 augustus. Daarna kost het 35 euro.

info@herenvanlier.be

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio