Met dit spandoek vestigen omwonenden de aandacht op dat het populaire beukenbos in het dorpscentrum bedreigd is. 

Met dit spandoek vestigen omwonenden de aandacht op dat het populaire beukenbos in het dorpscentrum bedreigd is. © JAA

Nieuwe bedreiging voor honderd jaar oud beukenbos: “Geen bomen kappen voor onnodige assistentiewoningen”

‘s-Gravenwezel/Schilde -

Het normaal zo rustige ’s-Gravenwezel staat op z’n kop. Aanleiding is de bouwaanvraag van Senior Homes uit Deinze om het huidige beukenbos tussen de Sint-Jobsteenweg, Kapellekensweg en IJzermaalsteenweg - naast woonzorgcentrum Sint-Lodewijk - grotendeels te kappen en er 42 assistentiewoningen te bouwen. “Het laatste stuk groen in ons dorpscentrum dreigt te verdwijnen”, aldus Inge Huygen en Annelies Aertbeliën, moeder en dochter die het verzet leiden.

Jan Auman

Op de anderhalve hectare feitelijk natuurgebied, ook populair bij wandelaars, joggers en fietsers, rust al een claim sinds wijlen minister Paul Akkermans (CVP) eind jaren zeventig van de vorige eeuw de gewestplannen inkleurde. Een advies van de gemeenteraad van Schilde om er parkgebied van te maken, belandde in de prullenmand. Het beukenbos kreeg de bestemming ‘service-residentie’, die ook vandaag nog geldt.

“Sindsdien zijn er al verschillende pogingen geweest om bouwprojecten te realiseren”’, duiken Inge en Annelies in hun archieven. “Eigenaar Van Wellen, de bekende bouwgroep uit Kapellen, heeft in 1979 zelfs een groot stuk bos gekapt. Een al te voortvarende actie die vastgesteld werd als bouwmisdrijf. In 1988 volgde een eerste officiële aanvraag voor serviceflats die door het toenmalige schepencollege van Schilde geweigerd werd. De deputatie verleende Van Wellen vervolgens wel een vergunning. De Raad van State heeft die echter op ons verzoek vernietigd.”

Nu is het monster van Loch Ness opnieuw opgedoken. Senior Homes, een familieonderneming die al zo’n vijftien grote ‘residenties’ met assistentiewoningen beheert in Oost- en West-Vlaanderen, wil graag ook voet aan de grond krijgen in Antwerpen. Zaakvoerder Wilfried Martens heeft daarvoor zijn oog laten vallen op het beukenbos in ’s-Gravenwezel. Als hij een vergunning krijgt voor de drie met elkaar verbonden paviljoenen met telkens drie bouwlagen, bijhorende brasserie, wellness en beautysalon, zal hij de anderhalve hectare overkopen van eigenaar Van Wellen.

Zo zal Centenair eruitzien. Impressie ter hoogte van de Kapellekensweg.

Zo zal Centenair eruitzien. Impressie ter hoogte van de Kapellekensweg. © Bold Architecten

Centenair

Vorige herfst kwam zaakvoerder Wilfried Martens in de buurt de temperatuur meten voor Centenair, zoals hij zijn project niet zonder symboliek gedoopt heeft. Hij ondervond dat er wel degelijke interesse bestaat bij oudere wordende villabewoners in Schilde en ’s-Gravenwezel om te investeren in een comfortabele flat als toekomstige woonplek middenin het groen. Maar er is ook felle tegenstand, zo blijkt nu tijdens het openbaar onderzoek naar aanleiding van de concrete bouwaanvraag. Dat loopt tot en met 18 juli.

Ingrid Huygen staat ruim dertig jaar na de gewonnen juridische veldslag voor de Raad van State opnieuw op de barricaden. Dit keer in het gezelschap van dochter Annelies Aertbeliën. Die is als omgevingsambtenaar bij een lokaal bestuur in Vlaanderen goed op de hoogte van wat er allemaal wel en niet geoorloofd is op het vlak van ruimtelijke ordening.

Moeder en dochter vinden net als heel wat andere ’s-Gravenwezelnaren niet kunnen dat de plots verschenen aankondiging alleen zeer eufemistisch vermeldt wat hen en de buurt boven het hoofd hangt: ‘stedenbouwkundige handelingen voor één of meerdere inrichtingen’.

“Dat is wel erg vaag voor 42 assistentiewoningen verspreid over drie grote gebouwen. Er lijkt ons niet voldaan aan de informatieplicht die een lokaal bestuur nochtans heeft. Het openbaar onderzoek wordt ook niet toevallig in volle zomervakantie georganiseerd”, denken Inge en Annelies.

Onder meer deze plek moet ontgroend worden om de bouw van de assistentiewoningen mogelijk te maken.

Onder meer deze plek moet ontgroend worden om de bouw van de assistentiewoningen mogelijk te maken. © JAA

Spandoek

Om de dorpsgemeenschap wakker te schudden, hebben zij dan maar zelf een joekel van een spandoek uitgehangen op de plek langs de Sint-Jobsteenweg waar de enige toegang tot de 34 voorziene parkeerplaatsen van Centenair voorzien is: aan de schilderachtige trage weg die de gemeente zelf de naam Kapellekensweg gaf. Passanten krijgen het advies mee bezwaar aan te tekenen.

“We zijn echt ongerust en zeker niet alleen om onze eigen rust en privacy”, aldus de directe buren van het project. “De bouwheer maakt gewag van 34 te kappen waardevolle bomen, maar er zijn er door de grondbemaling veel meer in gevaar. Dit perceel maakt deel uit van een groot aaneengesloten en biologisch waardevol bosgebied met hoofdzakelijk hoge beuken. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) voert campagne om 4000 hectare bos aan te planten tegen 2024. Waarom dan deze waardevolle bomen opofferen?”

“De opoffering van dit eeuwenoud bos past ook allerminst in het natuurplan dat de gemeente momenteel voorbereidt. Deze laatste groene long, die reikt tot in het centrum van onze deelgemeente, moet onaangeroerd blijven. Verdichting van de dorpskern – een beleidsdoelstelling van dit bestuur - is geen synoniem voor verstikking van de dorpskern.”

De mooie en ‘trage’ Kapellekensweg waarlangs het project zich situeert. Links de uitgehangen eufemistische bouwaanvraag.

De mooie en ‘trage’ Kapellekensweg waarlangs het project zich situeert. Links de uitgehangen eufemistische bouwaanvraag. © JAA

Geen nood

Inge en Annelies hebben nog meer argumenten: de omstreden ‘nood’ aan deze woningbouw bijvoorbeeld, nu sinds corona blijkt dat mensen liefst zo lang mogelijk thuis willen wonen. Ze halen ook de verwachte verkeersdrukte aan en vermoeden dat de aangekondigde assistentiewoningen wel eens snel gewone luxeappartementen zouden kunnen worden.

Na de zomer moet blijken hoe het schepencollege denkt over de assistentiewoningen van Senior Homes. Maar ook dat vinden de tegenstanders niet correct. Volgens moeder en dochter komt het de gemeenteraad toe om hierover te beslissen aangezien met de Kapellekensweg een officiële gemeenteweg bij de plannen betrokken is.

In die gemeenteraad is Pieter-Jan Fraussen (Groen) alvast klaar en duidelijk. “De beuk erin en beton eruit.”(jaa)

Het bos in de rode cirkel, dat in 1979 als eens illegaal gedeeltelijk gekapt werd, zou verdwijnen. De nabijheid van het dorpscentrum valt op.

Het bos in de rode cirkel, dat in 1979 als eens illegaal gedeeltelijk gekapt werd, zou verdwijnen. De nabijheid van het dorpscentrum valt op. © RR

Een impressie van residentie Centenair ter hoogte van de boszone die blijft.

Een impressie van residentie Centenair ter hoogte van de boszone die blijft. © Bold Architecten

Zicht op het te kappen beukenbos.

Zicht op het te kappen beukenbos. © JAA

Vastgoed

Jobs in de regio