Kort maaien naast fietspaden .  

Kort maaien naast fietspaden .  © rr

Zuiverheidsboord maaien langs fietspaden verhoogt veiligheid

Berendrecht -

Raadslid Annick Kerstens (PRO2040) verzocht het districtscollege om oplossingen te vinden voor het probleem van overwoekerde fietspaden. Ze stelde ook voor om hondenweides korter te maaien.

Annick Kerstens: “De randen van fietspaden zijn op heel wat plaatsen overwoekerd door gras en onkruid. Misschien is het mogelijk om naast de fietspaden een kleine strook te maaien, zodat de fietspaden over de hele breedte kunnen blijven worden gebruikt.” ( )

Het raadslid van PRO2040 stelde ook voor om de hondenweides in het district korter te maaien. Annick Kerstens: “Dat is om twee redenen belangrijk. In de eerste plaats is het voor de hondenbaasjes gemakkelijker om uitwerpselen van hun hond op te rapen. In hoog gras gedijen teken gemakkelijk. En iedereen weet dat tekenbeten heel wat medische problemen kunnen veroorzaken bij honden.” Ze gaf nog mee dat het erg goed is dat de grachten tijdens het broedseizoen dit jaar ongemoeid werden gelaten.

Verantwoordelijk districtsschepen Rudi Sempels (N-VA): “Uw opmerking betreffende de hondenloopzones is terecht en wordt intern op het werkleidersoverleg van de groendienst besproken. Het probleem van de fietspaden ligt moeilijker, omdat niet alle fietspaden in het district onder ons beheer vallen. Deze week bijvoorbeeld maaide het Agentschap Wegen en Verkeer bermen. Wat betreft de districtsfietspaden werd al op verschillende locaties een zuiverheidsboord gemaaid. Op smallere groenzones wordt dit niet toegepast omdat er anders niet veel van het hogere gras zou overblijven.” (evdw)

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio