Scholen kunnen voor 31 oktober een projectvoorstel indienen. 

Scholen kunnen voor 31 oktober een projectvoorstel indienen. © rr

Gemeente Mol ondersteunt projecten rond taal op school

Mol -

Het gemeentebestuur van Mol maakt 25.000 euro vrij voor projecten rond taal op school. Zo kunnen Molse scholen de subsidie krijgen als ze voor 31 oktober een projectvoorstel indienen.

Mol kiest in zijn meerjarenplan 2020-2025 om scholen financieel te ondersteunen om innovatief aan de slag te gaan rond gelijke onderwijskansen. Een school kan éénmalig een bedrag van 5.000 euro ontvangen. Het moet gaan om projecten die tegemoetkomen aan de noden van meertalige leerlingen en van Nederlandstalige leerlingen met een taalachterstand.

Het project moet innovatief zijn. Dat betekent dat het nieuw voor de school moet zijn of het bestaand beleid versterkt. Het project wordt ook indien mogelijk ingebed in de reguliere schoolwerking. Er wordt ook over gecommuniceerd met ouders en schoolpersoneel. Ook moet het project opstarten tijdens het schooljaar 2022-2023 en bij voorkeur meerdere vaardigheidsdomeinen, zoals spreken, luisteren, lezen en schrijven combineren.

Zo komen projecten in aanmerking die inzetten op een succesvolle overgang van meertalige leerlingen in de OKAN-klas naar de reguliere klas of van de basisschool naar de secundaire school.

De scholen moeten een projectvoorstel indienen via onderwijsregie@gemeentemol.be. Het gemeentebestuur bekijkt of het aan alle voorwaarden voldoet om de subsidie toe te kennen. (mto)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio