Luc Joris, die naar eigen zeggen bezorgd was om de gezondheid van de kinderen in de kleuterschool waar ook zijn eigen kleinkind zit, en Tom Sleeuwaert (H-eerlijk Zoersel). 

Luc Joris, die naar eigen zeggen bezorgd was om de gezondheid van de kinderen in de kleuterschool waar ook zijn eigen kleinkind zit, en Tom Sleeuwaert (H-eerlijk Zoersel). © HZ

H-eerlijk Zoersel: “Er werd puin van andere werven aangevoerd om in centrum Sint-Antonius te breken”

Zoersel -

Volgens H-eerlijk Zoersel heeft aannemer DCA zonder vergunning een mobiele breekinstallatie gebruikt op de site van het vroegere Van Pelt in Sint-Antonius om afval van andere werven te breken. De aannemer zegt hiervan niet op de hoogte te zijn en gaat informeren bij de onderaannemer. De gemeente stuurde na de klacht van H-eerlijk Zoersel de politie ter plekke om te zien of er puin van elders gebroken werd, maar de politie kon dit niet vaststellen.

Kristin Matthyssen

“De werkzaamheden op de vroegere site Van Pelt in het centrum van Sint-Antonius zorgden de voorbije weken voor heel wat overlast. Zo reden vrachtwagens af en aan bij het begin en op het einde van de schooldagen, terwijl dit niet mag volgens het charter werfverkeer”, zegt raadslid Tom Sleeuwaert (H-eerlijk Zoersel). Eind juni zorgde het stof van een mobiele breekinstallatie voor een witte stoflaag op geparkeerde auto’s in de buurt.”

Volgens H-eerlijk Zoersel blijkt nu dat de aannemer, zonder hiervoor een vergunning te hebben, de site naast de kerk ook gebruikte om puin van andere werven te breken en te vermalen voor hergebruik. De partij hoorde van omwonenden uit de Kwikaard hoe vrachtwagens ’s morgens puin aanleverden. “Begin mei stonden de gebouwen van Van Pelt er nog, maar lag er wel al een grote berg puin. De gemeente moet als vergunningverlenende overheid dit soort grote werven veel strikter opvolgen en desnoods stilleggen tot de aannemer zich in regel stelt”, zegt Jos Vekemans, voorzitter van H-eerlijk Zoersel.

Funderingsmassieven

Woordvoerder Isabelle Huybrechts van DCA laat weten dat het bedrijf volledig achter het charter werfverkeer staat en nauwlettend toekijkt dat dit wordt nageleefd. “Het charter werfverkeer maakt ook deel uit van de contractuele afspraken met onze leveranciers en onderaannemers van dit project”, zegt ze. “De onderaannemer die vorige week met vrachtwagens op en af reed, was inderdaad niet in regel en is hier door DCA ook op aangesproken. DCA zet in op circulaire bouw en probeert zoveel mogelijk oud materiaal uit afbraakwerken te recupereren. Zo ook het materiaal van de afbraakwerken op de site in Sint-Antonius. Bij de afbraakwerken zijn funderingsmassieven naar boven gekomen. Mogelijk heeft dit voor verwarring gezorgd dat er ander puin zou gelegen hebben. Wij zijn hier in elk geval niet van de op de hoogte en zullen ons hierover verder informeren bij onze onderaannemer.”

DCA benadrukt verder dat het een zeer constructieve verstandhouding heeft met de gemeente. “Dit werd al bewezen bij het bouwproject dat we op Heimeulenweg hebben gerealiseerd”, zegt Huybrechts.

Controle politie

Ook schepen Marc De Cordt (Groen) reageert nog. “Ik heb op de gemeenteraad verteld dat de gemeente aan de politie heeft gevraagd om na te gaan of er puin van elders aangevoerd werd, doch dat de politie dit niet heeft kunnen vaststellen bij een controle ter plaatse”, zegt hij. “Wat de mobiliteit betreft: ik was persoonlijk aanwezig bij een voorbereidend overleg met DCA vooraleer de werf werd opgestart. Toen werd DCA uitdrukkelijk gewezen op het verplicht toepassen van het werfcharter. Op 27 juni heeft de lokale politie op onze vraag officieel vastgesteld dat het werfcharter niet werd toegepast en hebben we hen gevraagd om de werken stil te leggen. Dit bleek na navraag bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid evenwel wettelijk niet mogelijk op basis van inbreuken op de verleende omgevingsvergunning. Ondertussen heeft DCA laten weten dat het de bepalingen van het werfcharter in de toekomst strikt zal naleven. Dit wordt vanuit de gemeente verder opgevolgd.”

Vastgoed

Jobs in de regio