Dienst Vreemdelingenzaken na problemen met illegale dealers in Antwerpen: “Capaciteit wordt opgedreven”

In de Antwerpse Diepestraat zorgen drugsdealers voor overlast. De politie pakt hen wel op, maar tot een repatriëring van de criminelen, die vaak geen papieren hebben, komt het zelden. En dan keren ze binnen de kortste keren terug naar de buurt. De Dienst Vreemdelingenzaken erkent dat het de afgelopen jaren moeilijk was om illegale criminelen uit te wijzen. “We zijn de capaciteit in de gesloten centra aan het opdrijven, dat zal ook het aantal repatriëringen doen stijgen.”

Sam Reyntjens

LEES OOK. Dealers claimen de Antwerpse Diepestraat en steken vuurwerk af: “Onze straat is geannexeerd door illegale drugsdealers”

Naar aanleiding van de noodkreet van handelaars uit de Antwerpse Diepestraat over aanhoudende overlast door agressieve illegale dealers, haalden politie en stadsbestuur de moeilijkheden om criminelen uit te wijzen aan als een van de frustraties. Onder meer het gebrek aan plaatsen in gesloten centra zorgt ervoor dat er minder repatriëringen zijn dan ‘gewenst’.

“Het klopt dat onze capaciteit een dipje heeft gehad”, zegt Paulien Blondeel, woordvoerster van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). “Dat was ook een gevolg van corona, waardoor we bepaalde sanitaire maatregelen moesten hanteren. Bovendien waren er ook infrastructurele beperkingen. Als er werken bezig zijn in een volledige gang met 35 plaatsen, dan kun je daar natuurlijk ook niemand plaatsen.”

Dealers in de Diepestraat. Zij zijn vaak illegaal in het land. 

Dealers in de Diepestraat. Zij zijn vaak illegaal in het land. ©  Victoriano Moreno

Op dit moment zijn er voor heel België 400 tot 450 plaatsen in gesloten centra waar mensen zonder papieren in afwachting van hun uitwijzing opgesloten kunnen worden. “Via onze verbindingsambtenaar die in contact staat met de lokale politiezones, kunnen we bekijken waar in het land de nood het hoogst is”, aldus Blondeel.

Coronamaatregelen

De toename van de capaciteit moet ervoor zorgen dat illegale criminelen minder snel terug in het straatbeeld opduiken. “Tijdens corona was het moeilijk repatriëren, niet alleen door de beperkte capaciteit maar ook door andere restricties. Er waren minder vluchten en er waren de corona-maatregelen op die vluchten, waardoor soms een vaccinatie of negatieve test nodig was”, zegt Blondeel. “Stapsgewijs zijn er meer vluchten nu, het aantal repatriëringen gaat stijgen.”

Al is ook dat geen wondermiddel. Een van de problemen waarmee de politie kampt, is dat veel Tunesiërs Europa binnenkwamen via Italië en naar daar uitgezet worden. “Dan zijn ze snel terug in Antwerpen”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “Vrijdag werd nog iemand opgepakt die een maand geleden gerepatrieerd was naar Italië.” Volgens DVZ is dat een gevolg van de Dublinprocedure die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van iemand zonder papieren. “Wij nemen dan contact op met bijvoorbeeld Italië en kijken of zij de uit te wijzen personen willen ontvangen. Het is dan aan hen om te beslissen of ze die personen verder willen uitwijzen”, aldus Blondeel.

LEES OOK. Vlaams Belang eist nultolerantie in en rond Diepestraat: “Laat de politie deze wijk bezetten en herover de straten met gerichte razzia’s”

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen: “Middenstand in Diepestraat zit al 14 jaar in crimineel moeras”

 

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert verontwaardigd op de uitleg van de Dienst Vreemdelingenzaken over de problematiek met drugsdealers in de Diepestraat. “De handelaars zien af. Het is onbegrijpelijk dat men niet meer kan doen voor die buurt, die echt wel potentieel heeft”, zegt voorzitter Nico Volckeryck.

De verzuchtingen van de handelaars in de Diepestraat zijn niet nieuw voor NSZ-voorzitter Nico Volckeryck. “Ik ben al veertien jaar bezig met die problematiek. Samen met handelaars en het stadsbestuur hebben we al heel veel overleg gepleegd en oplossingen gezocht, maar helaas moeten we vaststellen dat de problematiek helemaal terug is”, zegt hij. “Deze keer gaat het over zo’n dertig personen die blijkbaar denken dat de straat een gedoogzone is voor drugshandel.”

Volckeryck stelt dat de sleutel voor de oplossing van het probleem op het federale niveau ligt en wijst naar Nicole de Moor (CD&V), de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Vanuit het NSZ gaan we een brief sturen waarin de problematiek, die voldoende gekend is, nogmaals chronologisch zal worden opgelijst. Men vergeleek de nieuwe staatssecretaris met (Margaret, red.) Thatcher. Wel: ze kan zich meteen bewijzen”, aldus Volckeryck.

Meer capaciteit nodig

Hij stelt dan ook dat er meer capaciteit in de gesloten opvangcentra moet komen en hoopt op een snelle oplossing. “Hoe kan de Dienst Vreemdelingenzaken zeggen dat ze in een dipje zitten door corona? De middenstand in de Diepestraat zit al veertien jaar in een crimineel moeras”, stelt Volckeryck. “De handelaars zien af. Het is onbegrijpelijk dat men niet meer kan doen voor die buurt, die echt wel potentieel heeft.” (jas, jtp)

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio