De werkzaamheden voor een groene zone en wandelpaadjes op de verkaveling op de hoek van de Eikenlaan en Tielenbaan in Lille zijn volop bezig. 

De werkzaamheden voor een groene zone en wandelpaadjes op de verkaveling op de hoek van de Eikenlaan en Tielenbaan in Lille zijn volop bezig. © Bart Van den Langenbergh

Gemeente verkoopt acht gronden op hoekperceel Tielenbaan

Lille -

Het gemeentebestuur van Lille verkoopt acht bouwkavels op het terrein op de hoek van de Tielenbaan en Eikenlaan in Lille. Op het perceel verschijnt deze zomer al een groene zone met een centraal grasplein.

De gemeenteraad van Lille zette het licht op groen voor de verkoop van in totaal acht bouwgronden op de hoek van de Tielenbaan en de Eikenlaan. Het hoekperceel is onlangs verkaveld. Het gaat om zes loten voor halfopen bebouwing en twee loten voor open bebouwing. De gemeente voert voor vier percelen in de verkaveling een speciale procedure in waarbij personen die minimaal tien jaar in Lille wonen of gewoond hebben, voorrang krijgen. Als er onvoldoende kandidaten uit de eigen gemeente opdagen, komen ook niet-inwoners in aanmerking.

Deze zomer wordt in de verkaveling al een groene zone aangelegd. “Op het terrein verschijnen een centraal grasplein en wandelpaadjes, die later naar de woningen lopen”, luidt het bij de gemeente Lille. “Het grasplein zal ook dienstdoen als wadi. Een wadi is een groene greppel, die regenwater bergt en laat infiltreren in de grond. Een wadi helpt tegen wateroverlast en droogte.” (bvdl)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio