© RTV

Clusters van nieuwe, grote winkels worden mogelijk langs Liersesteenweg met nieuw plan: “Betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid”

Heist-op-den-Berg -

De provincie Antwerpen maakt een Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) op voor twee zones langs de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg. Ter hoogte van het Fabiolakruispunt en de Lostraat kunnen dan clusters ontstaan van nieuwe, grote winkels, die in het dorpscentrum minder goed passen.

Bert Provoost

Het PRUP heeft niets te maken met de aanleg van de ovonde, fietstunnels en fietspaden door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. Wel dient het plan om het mogelijk te maken om grote winkels die niet in het centrum thuishoren een plek te geven langs de N10. Die zullen in de toekomst bij voorkeur worden ingeplant in clusters.

“De Liersesteenweg is een belangrijke verkeersas en gewestweg die dwars door Heist-op-den-Berg loopt. Er zijn vooral winkels en bedrijven gevestigd, met hier en daar ook wat woningen, telkens met een eigen in- en uitrit”, duidt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

“We willen die detailhandel die omwille van de specifieke eigenheid of soort product niet in de handelskern thuishoort, een plek geven in clusters ter hoogte van het Fabiolakruispunt en de Lostraat. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we de al gevestigde winkels en bedrijven verplaatsen. Het gaat om een visie voor toekomstige lokalisatie”, aldus Lemmens.

Dat groeperen van winkels past volgens de provincie in de intergemeentelijke visie die met het EFRO-project Baanwinkels en gemeenten op één lijn voor de hele N10, van Lier tot Heist-op-den-Berg, is opgemaakt. De Heistse burgemeester Jan Moons (N-VA) vindt de opmaak van een PRUP, dat het kader op het vlak van Ruimtelijke Ordening moet vastleggen, een goede stap. “Dit wordt een zeer waardevolle aanvulling op het kleinhandelsbeleid van het lokaal bestuur. Door de winkels te groeperen zorgt dat ervoor dat voor een betere verkeersdoorstroming en ook meer verkeersveiligheid op die N10. Op deze manier versterken we ook onze handelskern”, aldus burgemeester Moons.

Nota’s worden opgemaakt

De opmaak van het PRUP gaat nu officieel van start met de opmaak van een startnota en een procesnota. In de startnota staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken. In de procesnota beschrijft ze hoe ze het PRUP opmaakt en hoe ze daarbij de handelaars, de bedrijven, de omwonenden en geïnteresseerden betrekt. Beide nota’s worden nu opgemaakt. Als ze klaar zijn, kan iedereen er zijn of haar mening over geven. Op de hoogte blijven kan via de webpagina www.provincieantwerpen.be/FabiolakruispuntLostraat.

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio