Voorzitter Matthias Storme van de Orde van de Vlaamse Leeuw, laureaat Jürgen Constandt en voorzitter An de Moor van de Beweging Vlaanderen-Europa tijdens de uitreiking. 

Voorzitter Matthias Storme van de Orde van de Vlaamse Leeuw, laureaat Jürgen Constandt en voorzitter An de Moor van de Beweging Vlaanderen-Europa tijdens de uitreiking. © Beweging Vlaanderen-Europa 

Ereteken ‘Orde van de Vlaamse Leeuw’ gaat naar Mechelaar Jürgen Constandt

Mechelen -

Het ereteken ‘Orde van de Vlaamse Leeuw’ gaat dit jaar naar Jürgen Constandt. De Mechelaar is voorzitter van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), waar hij ook jarenlang algemeen directeur van was. Het is nog maar de tweede keer dat iemand uit de Mechelse regio deze erkenning te beurt valt.

Sven Van Haezendonck

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag op 11 juli heeft de Orde van de Vlaamse Leeuw het ereteken vrijdagavond uitgereikt. Het is een traditie die al meer dan vijftig jaar meegaat en waarvoor ze sinds 2002 samenwerkt met de Beweging Vlaanderen-Europa.

De zilveren plaquette gaat naar een persoon die zich verdienstelijk maakt door een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap, prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen en/of acties en initiatieven die de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur ten goede komen.

“Stevige KMO”

Gewezen Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CD&V) was de eerste laureaat uit het Mechelse die in 2010 het ereteken ontving. Jürgen Constandt, de sterke man achter het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, is de tweede streekgenoot. Bij monde van professor Matthias Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw, looft de jury Constandt voor de ijver die hij aan de dag legde voor een Vlaamse sociale zekerheid en zijn bijdragen aan het sociale gelaat van de Vlaamse Beweging.

“Zowel een strijd voor de verandering van de structuren en de bevoegdheden, in het bijzonder voor een Vlaamse sociale zekerheid, en meer algemeen voor een Vlaamse autonomie. En intussen zo ver mogelijk roeien met de riemen die je hebt, binnen de bestaande structuren om deze om te buigen in de juiste richting en in te zetten voor de goede zaak”, zegt professor Storme.

De uitreiking van het ereteken vond plaats in de stadsfeestzaal van Aalst. 

De uitreiking van het ereteken vond plaats in de stadsfeestzaal van Aalst. © Beweging Vlaanderen-Europa

Jürgen Constandt was gedurende vele jaren algemeen directeur van het ziekenfonds. “Hij bouwde het van een kleine speler met ongeveer tienduizend leden uit tot intussen bijna 130.000 leden. Hij versterkte het personeelsbestand van twintig tot 150 medewerkers, waardoor het VNZ een stevige KMO werd. Met VNZ steunt hij heel wat initiatieven met betrekking tot de Nederlandse taal en culturele en sociale ontvoogding”, klinkt het.

“Betaalbaarheid zorg”

Constandt hamert zelf op het begrip rechtvaardigheid. Ook binnen de sector van de ziekenfondsen, zijn werkterrein. “Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, afbouw van geldstromen tussen Vlaanderen en Wallonië, aanvechten van overdreven ereloonsupplementen en voldoende werkingsmiddelen voor zorg en welzijn”, zegt hij.

De Mechelaar draagt zijn ereteken op aan alle medewerkers en bestuurders van VNZ, de leden van het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen en het AktieKomitée Vlaamse sociale Zekerheid, aan zijn vrienden bij Pro Flandria en Marnixring en aan zijn naaste familieleden. “Het is immers een gedeelde erkenning. Het is van mijn kant niet meer dan rechtvaardig om hen deel te laten uitmaken van deze bekroning. Rechtvaardigheid staat altijd voorop. Zo hoort Vlaanderen ook te zijn”, vertelt de laureaat.

MEER OVER Blikvangers Mechelen

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio