Herentals telt maar liefst 89 hotspots of klassieke plekken waar burgers moedwillig hun afval sluikstorten. 

Herentals telt maar liefst 89 hotspots of klassieke plekken waar burgers moedwillig hun afval sluikstorten. © RR

Stad ruimde vorig jaar 53 ton zwerfvuil en sluikstorten

Herentals -

Stedelijke medewerkers en buurtvrijwilligers hebben vorig jaar in totaal 30 ton aan zwerfvuil geruimd, naast nog eens 23 ton aan sluikstorten. Het grondgebied telt meer dan honderd kwalijke hotspots.

Hans Otten

Rondslingerend afval is een van de grootste ergernissen bij de burgers. Toch blijven zwerfvuil en sluikstorten een hardnekkig probleem in onze maatschappij. Dat blijkt ook nog maar eens uit de jaarcijfers die het Herentalse stadsbestuur voor 2021 bekendgemaakt heeft. Zwerfvuil zoals drank- en snoepverpakkingen die in bermen en grachten zijn gegooid, waren vorig jaar samen goed voor 30 ton. Daarnaast is er ook het fenomeen van sluikstorten, waarbij burgers moedwillig hun rommel of afval op een verlaten plek gaan dumpen.

Het is zelfs zo erg dat Herentals een lijst met hotspots heeft waar die problemen zich het vaakst voordoen. Voor zwerfvuil bevat die lijst zestien locaties die wekelijks worden gecontroleerd, voor sluikstorten maar liefst 89 plekken waar maandelijks een ploeg passeert. Een kwart van die laatste hotspots zijn te vinden bij glasbollen, een zevende bij textielcontainers. “We zijn gestart met de handhaving rond de textielcontainers in overleg met IOK. In 2021 werden al zes containers afgevoerd. Maar dit is nog niet toereikend. Hopelijk krijgen we betere instrumenten ter beschikking zodat we nog meer gericht kunnen optreden”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

Bij de aanpak van zwerfvuil kan de stad een beroep doen op een legertje buurtvrijwilligers. “In 2018 waren dat er 46, terwijl er in 2021 al 196 buurtvrijwilligers actief waren”, zegt schepen voor Preventie Bart Michiels (CD&V). “Samen zijn zij goed voor 970 opgehaalde vuilniszakken in 2021. Dat verdient een grote pluim.”

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio