Voor de bewoners verandert er niet.

 Voor de bewoners verandert er niet. © rr

Nieuwe bestuursvorm voor WZC De Wijngaard

Grobbendonk -

In het woonzorgcentrum De Wijngaard in Grobbendonk is de officiële opstart van de welzijnsvereniging De Wijngaard gevierd. Voor de bewoners waren er frieten en een desserten buffet. Aan de oprichting van de welzijnsvereniging zelf is heel wat werk voorafgegaan.

Het woonzorgcentrum De Wijngaard was altijd al een onderdeel van het OCMW van Grobbendonk. Een wat omslachtig bestuursmodel. “Door de stijgende vergrijzing en het veranderende toekomstig wetgevend kader voor de ouderenzorg staan we voor heel wat uitdagingen”, weet schepen van Sociale Zaken Martine Taelman (GiB). “De nood aan een wendbare organisatie die hierop met voldoende korte beslissingslijnen kan reageren, drong zich dan ook op.”

Een welzijnsverening met een eigen juridische structuur, aangestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur komt hieraan tegemoet. Een heel traject werd afgelegd, waarbij zowel de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de minister van binnenlands bestuur elk hun goedkeuring hebben gegeven.

“Met de keuze voor een welzijnsvereniging stomen we ons klaar voor de toekomst”, meent Taelman. “Het openbaar karakter blijft behouden, maar we creëren mogelijkheden om meer zelf aan het stuur te staan, zoals in het voeren van een eigen meerjarenplan en een eigen personeelsbeleid. Maar dit nog steeds onder het waakzame oog en de beschermende vleugel van ons lokaal bestuur.” (mph)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio