Dirk de Kort. 

Dirk de Kort. © Jan Brys

Voormalige raadsleden Dirk de Kort en Jef Konings krijgen eretitel

Brasschaat -

Het Brasschaatse gemeentebestuur reikte aan de voormalige raadsleden Dirk de Kort (CD&V) en Jef Konings (CD&V) een eretitel uit. Beiden waren vele jaren actief in de Brasschaatse politiek. De Kort was ook gedurende twaalf jaar Vlaams parlementslid.

De 57-jarige de Kort was negen jaar burgemeester in Brasschaat en 19 jaar schepen. Hij zette in december 2021 een punt achter de gemeentepolitiek, al blijft hij nog wel beschikbaar om de jongeren te coachen. Dirk de kort realiseerde met de formule “publiek-private samenwerking” enkele vernieuwende projecten zoals Sportoase en het scholenproject Mariaburg waar wonen boven een school mogelijk werd. Ook de Coppens Campus kwam onder het bestuur van de Kort tot stand.

Jef Konings.

Jef Konings. © Jan Brys

De 73-jarige Jef Konings was gedurende 27 jaar actief in de Brasschaatse gemeentepolitiek. Hij werd raadslid in 1994 en ook een aantal jaren schepen en voorzitter van de gemeenteraad. Konings was en is de bezielende kracht achter het seniorencentrum De Remise in het gemeentepark waar talloze cursussen worden gegeven. Konings, zelf een verwoede fietser, was ook lange tijd voorzitter van de Belgische triatlonfederatie. (jbr)

Vastgoed

Jobs in de regio