Hert diftar-systeem lijkt zijn vruchten af te werpen.  

Hert diftar-systeem lijkt zijn vruchten af te werpen.  © Jan Brys

Bijna helft minder huisvuil na invoering diftar

Brasschaat -

Sinds de invoering van het diftar-systeem in januari zijn de huisvuilcijfers in Brasschaat sterk gedaald. Volgens het gemeentebestuur denkt de Brasschatenaar duidelijk bewuster na over hoe hij met zijn afval omgaat.

Het diftar-systeem houdt in dat de vervuiler betaalt. Wie beter sorteert, betaalt minder. Schepen van Afvalbeleid Myriam Van Honsté (Open Vld) is tevreden. “In 2022 werd van januari tot juni 1.264 ton huisvuil opgehaald. In 2021 haalden we in dezelfde periode 2.051 ton op en in 2020 was dat nog 2.185 ton. De dalende trend werd ingezet in 2021, voornamelijk door het feit dat de plastic verpakkingen mee bij het pmd mochten. Maar de invoering van diftar heeft toch wel voor een schokeffect gezorgd”.

“Van januari tot en met mei 921 ton minder in 2022, dat zijn meer dan honderd vrachtwagens waarvan de lading moet worden verbracht. Als we zo verdergaan, kan het gemiddeld aantal kilogram huisvuil per inwoner zakken van 136,17 kilo in 2020 naar minder dan 100 kilogram in 2022. Het zijn natuurlijk nog wel maar voorlopige cijfers, maar het is duidelijk dat het om een dalende trend gaat. En dat was bij de overschakeling naar het nieuwe systeem toch wel de bedoeling.” (jbr)

Vastgoed

Jobs in de regio