Gemeente heeft mooie spaarpot. 

Gemeente heeft mooie spaarpot. © rr

Gemeente houdt één miljoen euro extra over

Rumst -

Op de laatste gemeenteraad voor de vakantie werd de gezamenlijke jaarrekening 2021 goedgekeurd. De financiële situatie van de gemeente is gezond en maakt dat de meerjarenplanning kan worden aangehouden.

 

De gemeenterekening van het voorbije jaar is positief. De spaarpot van de gemeente bedraagt ruim zeven miljoen euro en de autofinancieringsmarge bedraagt anderhalf miljoen. Dat laatste cijfer geeft de financiële gezondheid van de gemeente op lange termijn weer.

Schepen van Financiën Raf De Schepper (CD&V) is tevreden met het resultaat: “Ondanks het feit dat ook 2021 een coronajaar was, eindigen we uiteindelijk met een mooi budgettair resultaat”, zegt de schepen. “Ruim een miljoen euro meer dan gepland, waardoor we de vooropgestelde meerjarenplanning kunnen aanhouden.”

Van de 21 miljoen binnengekomen inkomsten werd 18,5 miljoen als werkingskosten uitgegeven. Op het vlak van investering bedroegen de uitgaven 3,6 miljoen euro. Hieronder vallen naast het verbeteren en verduurzamen van het patrimonium ook de bouw van buitenschoolse kinderopvang Villa Kakelbont en de inrichting van de zolder van de gemeenteschool Eikenlaar als klaslokaal. Verder werden aanzienlijke investeringen gedaan in ICT voor personeel en de scholen.

Waakzaam blijven

Ook de aankoop van de oude spoorwegbedding en de weg- en rioleringswerken in de Monnikenhofstraat springen in het oog. De verkoop van het oude bibgebouw op de Markt in Rumst en het aantrekken van Agion-subsidies voor de herinrichting van de zolder van Eikenlaar, zorgden er dan weer voor dat er geen nieuwe leningen moesten worden aangegaan.

Toch zegt de schepen alert te blijven voor komende uitdagingen waar de gemeente zelf geen vat op heeft. “We moeten inderdaad waakzaam blijven. Denk maar aan de stijgende materiaal- en energieprijzen en de stijging van de personeelskosten door de achtereenvolgende indexaanpassingen.”  (jw)

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio