Premier Alexander De Croo 

Premier Alexander De Croo ©  REUTERS

Premier De Croo ziet na top in Madrid “een sterkere, nieuwe NAVO”

Voor premier Alexander De Croo was de NAVO-top in Madrid een succes. “Na deze twee dagen staat er een nieuwe NAVO die sterker is en die duidelijker is in zijn verdediging en afschrikking”, zei hij op een persconferentie met minister van Defensie Ludivine Dedonder, na afloop van de NAVO-top.

jvhBron: BELGA

De premier blikte kort terug op de verschillende beslissingen die de staatshoofden en regeringsleiders in Madrid hebben genomen. Zo is een nieuw strategisch concept aangenomen, wordt de steun aan Oekraïne voortgezet en opgevoerd en is beslist om Finland en Zweden uit te nodigen als nieuwe leden.

Finland en Zweden

Hij kondigde alvast aan dat de ministerraad van vrijdag de noodzakelijke elementen zal goedkeuren, zodat het parlement de toetreding van Finland en Zweden kan bekrachtigen. Op die manier moet de ratificatieprocedure “zo snel mogelijk” afgerond raken. “Voor mij was het een succes, ook al hangt de oorlog als een schaduw over de top”, zei de premier. “De NAVO is er om België en de EU te vrijwaren van een Russische agressie. We hebben in Oekraïne gezien dat die kans op een agressie jammer genoeg zeer reëel is.”

De Russische president Vladimir Poetin dreigde ermee militairen en militaire infrastructuur te ontplooien nabij Finland en Zweden, zou dat in die landen ook gebeuren. “De reactie van Poetin weerspiegelt zijn eigen intenties”, zei De Croo daarover. “Hij draait de zaken weer om.” De premier benadrukte ook dat de NAVO een defensieve organisatie is. “De NAVO heeft geen enkele intentie om andere landen aan te vallen.”

Energie

Volgens de premier moeten de Europese landen, naast een blok met de VS en Canada, een energieblok kunnen vormen. “Eigenlijk valt president Vladimir Poetin niet alleen Oekraïne aan, hij ontketent eigenlijk ook een echte energieoorlog”, zei hij. 

Die oorlog leidt ertoe dat de energiefacturen blijven stijgen voor de gezinnen. “Het is de Russische agressie die ervoor zorgt dat de prijzen aan het stijgen zijn, het is de Russische agressie die ervoor zorgt dat de bevoorradingszekerheid in Europa onder druk staat.”

Daarom treffen de Europese landen voorbereidingen, zoals de versnelde aanvulling van voorraden en door overleg met de industrie. “In ons land hebben we vandaag het voordeel dat er de voorbije decennia massief is geïnvesteerd in onze infrastructuur”, zei hij. “Als we vandaag bij een van de grootste ingangspoorten van Europa zijn op gebied van aardgas, dan is dat dankzij het feit dat we in het verleden daar zoveel in geïnvesteerd hebben.”

Belgische luxepositie

Op vlak van energiezekerheid zit België daarom in een luxepositie, maar De Croo predikte ook voorzichtigheid. “Ons land is geen eiland. Als andere Europese landen in de problemen komen, dan zal dat ook een invloed hebben op ons en komen wij ook in de problemen”, zei hij.

De Croo bracht in herinnering dat hij vorige week op de Europese top al aan de alarmbel had getrokken. “We hebben dringend nood aan een Europees urgentieplan op het gebied van energie om beter onze noden te kunnen organiseren”, klonk het. “We hebben dus echt geen andere keuze dan een energieblok te vormen tussen alle Europese landen.” 

“Open organisatie”

De premier besloot dat de NAVO getoond heeft een open organisatie te zijn. “Respect voor mensenrechten, voor een vrije samenleving zijn verworvenheden, maar zijn nooit zekerheden en nooit vanzelfsprekendheden”, zei hij. “We moeten op onze hoede blijven en moeten blijven investeren om die open, vrije maatschappij te kunnen behouden. Laat dat nu juist de opdracht zijn van de NAVO.”

Hij merkte nog op dat de aanwezigheid van de partnerlanden op de NAVO-top, uit Azië en de regio rond de Stille Oceaan, aantoont dat een open samenleving en vrijheid niet alleen Westerse concepten zijn, maar universeel zijn.

300.000 militairen

Dedonder zei dat de bondgenoten zich engageren om de strijdkrachtstructuur van de NAVO te versterken en moderniseren, “om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften inzake afschrikking en verdediging”. “Op deze manier zou het aantal NAVO-troepen dat snel kan reageren door een hoge mate van voorbereiding, moeten stijgen tot 300.000 militairen”, zei ze. 

Dat nieuwe ‘Force Model’ houdt verbintenissen in die de Belgische Defensie volgens de minister zal blijven nakomen. “Ons land zal dan ook politiek engagement moeten tonen en tegelijk de mogelijkheid behouden om bij te dragen aan andere multilaterale, bilaterale of nationale missies in het buitenland en op het nationaal grondgebied”, zei ze. 

Belgische verplichtingen

De defensieminister benadrukte dat ook elders in de wereld, en dan vooral Afrika, crisissituaties bestaan waar België zijn verplichtingen wil nakomen. “Daarom geven we de voorkeur aan een dynamisch beheer van onze strijdkrachten door middel van een rotatiesysteem in plaats van een permanente aanwezigheid, aangezien onze capaciteiten in verschillende operatiegebieden ingezet zullen blijven”, zei ze.

Wat de impact op België is van de verhoging van het aantal militairen in hoge paraatheid tot 300.000 soldaten, is nog niet duidelijk. “We hebben niet gewacht op deze top”, zei De Croo weliswaar. Hij wees er op dat België al 1 miljard euro investeert in onder meer een hogere paraatheid van de troepen. Ook moet de ministerraad binnenkort de inzet van genietroepen beslissen in Roemenië, om er te helpen bij de bouw van permanentere infrastructuur voor de NAVO-troepen.

Vastgoed

Jobs in de regio