Een impressie van het basisontwerp dat de komende maanden nog voort wordt verfijnd. 

Een impressie van het basisontwerp dat de komende maanden nog voort wordt verfijnd. © RR

Winnaar ontwerpwedstrijd Parkwijk is bekend

Niel -

Het lokaal bestuur heeft het projectvoorstel van Motown Real Estate Building geselecteerd voor een nieuwe ontwikkeling van de Parkwijk aan de Matenstraat in Niel waar vroeger de seniorenwoningen stonden. Er komen meergezinswoningen met diverse woonvormen en een buurtlokaal.

In 2019 besloot het lokaal bestuur, onder luid protest en verontwaardiging, de seniorenwoningen in de Parkwijk af te breken, omdat ze niet meer voldeden aan de hedendaagse normen qua comfort en veiligheid en met het oog op een nieuwe duurzame en groene ontwikkeling. Daarvoor schreef IGEAN in opdracht van het lokaal bestuur een ontwerpwedstrijd uit.

Een jury van onafhankelijke deskundigen, afgevaardigden van het lokaal bestuur en IGEAN boog zich over de voorstellen. Het ontwerp van Motown Real Estate Building in samenwerking met RAPP+RAPP architecten, Hama Architecten en buro Groen wist de jury het meeste te overtuigen.

Het ontwerp omvat meergezinswoningen in diverse woonvormen voor zowel grote als kleine gezinnen, een buurtlokaal en parkeergelegenheid met een ondergrondse bewonersparking en een bovengrondse buurtparking. Daarnaast is er veel aandacht voor groen en water.

“We kunnen ons vinden in het eindoordeel dat de jury maakte op basis van de projectvoorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar goedkeurde”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Het voorstel voldoet aan onze eisen rond diverse woonvormen voor een breed publiek, kwaliteit, ruimtelijke ordening en duurzaamheid en dat zowel op het vlak van materialen en energie als op het vlak van groen en waterbuffering. Er is ook nagedacht over parkeergelegenheid en ruimte voor wijkwerking.”

Start in 2025

De komende maanden wordt het ontwerpvoorstel nog voort verfijnd om vervolgens voor te stellen aan het grote publiek. Daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd. Afhankelijk van het verloop van het vervolgtraject zouden de werken in de loop van 2025 kunnen starten.

(bar)

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio