Trieneke op haar ziekbed.  

Trieneke op haar ziekbed.  ©  rr

Heilig Trieneke ‘stierf’ elke week in Stabroek, maar belandde in commerciële en religieuze mallemolen

In Brasschaat trekt de mooie Lourdesgrot op Rustoord nog altijd belangstellenden. Dat die grot oorspronkelijk in Stabroek is gebouwd, ben ik pas te weten gekomen toen ik al voor Gazet van Antwerpen werkte. Ze werd er gebouwd ter ere van een volksheilige, Trientje Vingerhoedt, die in het boerendorp Stabroek aan het begin lag van een heel merkwaardige periode. Zelfs de bisschop bemoeide zich met de gebeurtenissen.

Nieuws melden? Tip hier onze redactie

Erik Vandewalle, 68

Werkt sinds 1993 voor GVA 

erikvandewalle1@gmail.com

gva.be/tip of sms gratis naar het nummer 8100

Meer nieuws uit Stabroek? Volg onze Facebookpagina Gazet van Stabroek

Mijn zorgeloze jeugd bracht ik door in Brasschaat Rustoord op de Kaart. Als tiener waren voor mij jeugdclub Kamejo en de chiro belangrijk en ik bracht er heel wat tijd door. Ze zaten in hetzelfde gebouw, vlak bij de kerk, vlak bij de Lourdesgrot en het omliggende parkje. Een bezoek aan de grot was niet altijd ingegeven door devotie. Het gebeurde namelijk wel eens dat we de grot beklommen als echte alpinisten. Toen kon ik niet vermoeden dat ik veel jaren later opnieuw zou worden geconfronteerd met die Lourdesgrot.

Lourdesgrot in Stabroek.

Lourdesgrot in Stabroek. © rr

Dat verhaal begint honderd jaar geleden in de buurt van de Kleine Molenweg in Stabroek. Daar woonde Trientje Vingerhoedt (1855-1932). De devote vrouw werkte mee op het veld maar was ook erg ziekelijk. Elke eerste vrijdag van de maand speelde zij het klaar om in elkaar te zakken en schijndood op haar bed te blijven liggen. Klokslag twaalf uur opende zij dan weer haar ogen. De dokter wist niet wat te doen en raadde haar aan om vooral veel te bidden.

Bezoek op sterfbed

Haar familie probeerde het fenomeen eerst binnenshuis te houden, maar in de volkse buurt waar ze woonde, lukte dat niet. Mensen kwamen haar bezoeken op haar ‘sterfbed’. Ze gooiden gewijde paternosters op haar bed en wanneer ze haar ogen weer opendeed, kon ze precies vertellen wie welke paternoster op haar bed had gelegd. De gebeurtenissen rond Trientje zorgden voor allerlei geruchten en onverklaarbare toevalligheden. Aan de jonge vrouw werden eigenschappen toegeschreven die meer met bijgeloof dan met voorspellingen of genezingen te maken hadden. Maar het duurde niet lang voor ze werd aangesproken als Heilig Trieneke en binnen de kortste keren reikte die naam tot in Antwerpen.

Naast de Lourdesgrot stond ook een Sint-Rochuskapel.

Naast de Lourdesgrot stond ook een Sint-Rochuskapel. © rr

Lourdesgrot

Gelukkig voor haar, want Trien was uiteraard arm, ontfermde een rijke buurvrouw zich over Trien. Maar een zekere meneer Leys zag de toeloop van belangstellenden en wist meteen dat daar geld van te maken was. De zoon van Leys misleidde de buurvrouw en trouwde met haar. Vader en zoon Leys commercialiseerden de hele affaire rond de schijndood en droomden al van winkeltjes en grote groepen bezoekers zoals in Scherpenheuvel. In die context lieten ze een Lourdesgrot bouwen, als onderdeel van de ‘uitstap’.

Het verhaal van Heilig Trieneke werd ook opgepikt door een niet erkende Duitse kloosterorde. Deze ‘zusters en broeders van de onbevlekte ontvangenis voor de bekering van Heidens Indië’ kwamen zich met de zaak bemoeien.

In 1916 verhuisde de Lourdesgrot naar Brasschaat.

In 1916 verhuisde de Lourdesgrot naar Brasschaat. © rr

Wanneer vanuit Rome de opdracht kwam tot ontbinding van de niet erkende kloosterorde, moesten de plaatselijke kerk én het bisdom ingrijpen. De Lourdesgrot werd afgebroken in mei 1916 en overgebracht naar Brasschaat Rustoord, waar ze op 15 augustus onder massale belangstelling werd ingewijd.

Vastgoed

Jobs in de regio