De Speelboom baadt in licht en zachte kleuren. Onder het dertigtal medewerkers bevindt zich ook één man.

De Speelboom baadt in licht en zachte kleuren. Onder het dertigtal medewerkers bevindt zich ook één man. © Hans Otten

Kinderdagverblijf De Speelboom verruilt oude school voor moderne nieuwbouw

Herentals -

Kinderdagverblijf De Speelboom zit nu halfweg zijn derde week in de knappe nieuwbouw, op een steenworp van hun vorige stek in de Wolstraat in Herentals. “We hebben er achttien jaar op moeten wachten, maar iedereen reageert enthousiast.”

Hans Otten

Bij de wat oudere generaties Herentalsenaren is De Speelboom wellicht nog bekend onder de oude naam De Jannemietjes, die in feite negen jaar geleden al verdween. Die zogenaamde kinderkribbe werd in 1969 door de Zusters van de Voorzienigheid in het vroegere schoolgebouw in de Wolstraat opgericht en is in 2001 door Familiehulp overgenomen. Drie jaar later volgde een eerste concrete aanzet om voor het kinderdagverblijf een nieuwbouw op te trekken. “Vervolgens heeft het achttien jaar geduurd vooraleer we in die nieuwbouw onze intrek konden nemen”, zegt verantwoordelijke Katarina Sevit-Pücsök van De Speelboom.

Die gebouwen rezen op tegen het groen achter de vroegere middelbare school De Voorzienigheid en ogen als een reeks moderne, witte huisjes met veel glaspartijen. Waar de vorige plek bestond uit kleinere, wat donkere klasjes met een grote slaapzaal, bestaat het nieuwe complex uit grote ruimtes met veel lichtinval en modern comfort. Door de verhuizing steeg het aantal leefgroepen van tien naar twaalf en de vergunde capaciteit van 108 naar 112 kinderen. Al zou de nieuwe ruimte qua oppervlakte volgens de sectorregels 178 kinderen kunnen opvangen.

Verantwoordelijke Katarina Sevit-Pücsök van De Speelboom poseert in de centrale hal op de houten kunstspeeltjes die het Herentalse kunstenaarsduo Diva Benini ontwierp.

Verantwoordelijke Katarina Sevit-Pücsök van De Speelboom poseert in de centrale hal op de houten kunstspeeltjes die het Herentalse kunstenaarsduo Diva Benini ontwierp. © Hans Otten

Vier huisjes

“Onze structuur is opgebouwd uit vier verschillende verticale huisjes, ieder met een andere kleur. Op de bovenverdieping verblijven de baby’s, op de benedenverdieping de kruipertjes en peuters. Boven heeft ieder huisje een eigen balkon en terras, beneden is er overal een buitenzone. Het geheel is bewust ingericht met zachte kleuren. Ja, de ouders waren heel enthousiast toen ze hier op de laatste verhuisdag een rondleiding kregen. Kinderen kunnen hier altijd met de glimlach binnenkomen, en de ouders blij naar hun werk vertrekken”, zegt de verantwoordelijke met een lachje.

“Al moet ik zeggen dat zij zich niet stoorden aan de staat van ons vroegere gebouw. Ze kozen bewust voor onze goede reputatie en onze werking, niet zozeer voor de ruimte. Al vonden ze vaak zelfs dat die een zekere charme uitstraalde, terwijl wij natuurlijk dagelijks de gebreken ervan ervaarden. Het kostte ons bij de verhuis wel heel wat gepuzzel om de kindjes bij hun vriendjes terug te plaatsen, maar er tegelijk ook telkens een voor hen vertrouwd gezicht van ons personeel bij te zetten. Dat is ons gelukkig wel gelukt.”

De nieuwe site van De Speelboom is opgebouwd uit een reeks witte huisjes.

De nieuwe site van De Speelboom is opgebouwd uit een reeks witte huisjes. © Hans Otten

Meertalig personeel

Een dertigtal personeelsleden ontfermt zich in De Speelboom over de kleine ukken. Dat aantal bleef hetzelfde bij de overstap naar de nieuwe locatie. “Omdat het zo lang geduurd heeft voor we over onze nieuwbouw konden beschikken, hebben nogal wat oudere medewerkers met tientallen jaren op de teller de verhuizing niet meer mee kunnen maken. Dat was soms wel emotioneel”, zegt Katarina Sevit-Pücsök. “We hebben een verscheiden groep aan personeelsleden. Zo tellen we nogal wat dames met een anderstalige achtergrond, zelf ben ik ook afkomstig uit Slovakije. Die meertaligheid is zeker een troef. We hebben trouwens ook één mannelijke kinderbegeleider, wat best wel ongewoon is in onze sector.”

Aangezien De Speelboom via Opvang.Vlaanderen werkt, is er geen sprake van een letterlijke wachtlijst. “Maar we krijgen wel heel veel aanvragen om kinderen bij ons op te vangen. Jammer genoeg kunnen we niet iedereen een plekje geven. We vinden dat toch wel erg.”

Etenstijd voor de kleinste ukkepukken.

Etenstijd voor de kleinste ukkepukken. © Hans Otten

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio