Na kwetsende uitspraken: geschorste academici UAntwerpen moeten traject rond diversiteit volgen

UAntwerpen heeft de twee medewerkers die in een gefilmd gesprek na een examen kwetsende uitspraken doen over studenten van Marokkaanse origine en over de Joods orthodoxe gemeenschap met onmiddellijke ingang geschorst. Ze zullen samen met Unia en het Hannah Arendt Instituut een traject moeten volgen om het vertrouwen met de studenten en de genoemde gemeenschappen te herstellen.

Karin Vanheusden

Een kleine twee weken geleden hebben studenten op sociale media beelden verspreid waarin een onderwijsbegeleider en een administratieve medewerker kwetsende uitspraken doen over onder meer “Marokkanen” en de “Joods-orthodoxe gemeenschap”.

De opnames van het gesprek tussen de twee medewerkers vonden plaats na afloop van een practicumexamen. Sinds het begin van corona worden alle lessen aan de UAntwerpen automatisch opgenomen, maar de examens niet. De bewuste opnames van het examen en het gesprek tussen de twee medewerkers achteraf zijn dus onbedoeld gebeurd.

Loon

Rector Herman Van Goethem heeft gisteren in een mail aan alle studenten en personeelsleden laten weten dat de twee medewerkers voor onbepaalde tijd worden geschorst. Ze zullen ook een professioneel traject moeten volgen waarin wordt nagegaan hoe het vertrouwen zou kunnen worden hersteld.

Het traject zal onder begeleiding staan van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en het Hannah Arendt Instituut, een onderzoekscentrum naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.

Over hoe dit traject eruitziet en hoelang de schorsing loopt, wil de universiteit niet in detail gaan. Het loon van beide medewerkers blijft ondanks hun schorsing minstens deels doorlopen. Of en hoe de onderwijsbegeleidster, die rechtstreeks in contact komt met studenten, na haar schorsing opnieuw aan de slag gaat, is voorlopig nog onduidelijk.

“De twee medewerkers verontschuldigen zich oprecht”, zegt Van Goethem. “Ze betreuren wat er is gebeurd en erkennen dat de fragmenten ongepaste uitspraken bevatten. Ze willen al het nodige doen om het geschonden vertrouwen te herstellen.”

Rector Herman Van Goethem: ““De medewerkers erkennen dat de fragmenten ongepaste uitspraken bevatten. Ze willen al het nodige doen om het geschonden vertrouwen te herstellen.” ©  Dirk Kerstens

Ook de rector zelf biedt in de mail zijn verontschuldigingen aan: “De verspreide opnames zijn kwetsend door de negatieve uitlatingen over mensen en groepen van mensen op basis van uiterlijke en socioculturele kenmerken. De uitlatingen zijn extra pijnlijk voor studenten en medewerkers met een migratieachtergrond en voor de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken. Door dit voorval is het vertrouwen in de universiteit ernstig geschonden. Met nadruk herhaal ik: de universiteit engageert zich oprecht en positief voor álle studenten en personeelsleden.”

Verplichte opleiding

UAntwerpen trekt zijn lessen uit het incident en gaat na welke verplichte opleidingen het kan organiseren voor haar medewerkers. Dat kunnen opleidingen zijn rond inclusief lesgeven of over vooroordelen op de werkvloer. Er wordt ook gedacht aan trainingen die de medewerkers helpen om kwetsend gedrag sneller te herkennen of gepaster te kunnen ingrijpen.

Verder wil de universiteit een gedragscode opstellen voor personeel en studenten, werkt ze aan een betere dialoog rond diversiteit, inclusie en discriminatie en worden ook de procedures voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag onder de loep genomen.

Ook het beleid inzake lesopnames wordt verfijnd. Sinds corona worden alle lessen aan de UAntwerpen automatisch opgenomen en na enkele uren doorgestuurd naar de digitale leeromgeving Blackboard. Docenten kunnen wel op voorhand aangeven dat de opname pas na hun goedkeuring wordt verstuurd. Op die manier kan er bij passages die niet over de les gaan of die vertrouwelijke informatie bevatten, worden ingegrepen. Vermoedelijk zullen lesopnames voortaan altijd eerst door docenten moeten worden goedgekeurd.

LEES OOK. Na ophef over uitspraken van academici UAntwerpen: mogen die beelden zomaar gedeeld worden?

LEES OOK. Ophef over uitspraken van academici UAntwerpen: “Geen rotte appels, wel structureel racisme”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen